Начало Новини Актуално Зимна икономическа прогноза от 2022 г.: очаква се растежът да се възстанови след зимния спад

Зимна икономическа прогноза от 2022 г.: очаква се растежът да се възстанови след зимния спад

Актуално

В зимната икономическа прогноза от 2022 г. се предвижда, че след значителна експанзия от 5,3 % през 2021 г. икономиката на ЕС ще отбележи ръст от 4,0 % през 2022 г. и 2,8 % през 2023 г. В еврозоната растежът също се очаква да бъде 4,0 % през 2022 г., като през 2023 г. ще се забави до 2,7 %. През третото тримесечие на 2021 г. ЕС като цяло достигна равнището на БВП отпреди пандемията и се очаква всички държави членки да преминат този етап до края на 2022 г.

Очаква се икономическият растеж да се възстанови

След силното съживяване на икономическата активност, започнало през пролетта на миналата година и продължило неотклонно до началото на есента, темпът на растеж в ЕС се забави до 0,4 % през последното тримесечие на 2021 г. спрямо 2,2 % през предходното тримесечие. Въпреки че още икономическата прогноза от есента на 2021 г. предвиждаше забавяне, след като през третото тримесечие на 2021 г. икономиката на ЕС навакса разликата със своето равнище на производство отпреди пандемията, то беше по-рязко от предвиденото, тъй като се увеличиха препятствията за растежа: по-специално, увеличаването на случаите на заразяване с COVID-19, високите цени на енергията и продължаващите смущения в доставките.

Растежът продължава да е обусловен от пандемията, тъй като много държави от ЕС изпитват затруднения поради съчетанието от повишен натиск върху здравните системи и недостиг на персонал поради заболявания, предпазни карантини или задължения за полагане на грижи. Трудностите в логистичното осигуряване и доставките, включително недостигът на полупроводници и някои метални изделия, също ще продължат да тежат върху производството поне през първата половина на годината. На последно място, но не и по важност, в момента се очаква цените на енергията да останат високи по-дълго време от очакваното в есенната прогноза, като по този начин ще окажат по-продължително влияние върху икономиката и по-голям инфлационен натиск.

Тази прогноза предполага, че натискът върху икономиката, причинен от настоящата вълна от инфекции, ще бъде краткотраен. Очаква се икономическата активност да се възстанови, също поради нормализирането на условията на снабдяване и отслабването на инфлационния натиск. Отвъд краткосрочните сътресения главните елементи, които стоят в основата на тази експанзионистична фаза, продължават да бъдат силни. Постоянно подобряващият се пазар на труда, големите спестявания на домакинствата, все още благоприятните условия за финансиране и пълното разгръщане на Механизма за възстановяване и устойчивост се очаква да поддържат продължителна и стабилна експанзионистична фаза.

Преразглеждане във възходяща посока на перспективите за инфлацията

Прогнозата за инфлацията бе значително преразгледана в посока нагоре в сравнение с есенната прогноза. Това отразява въздействието на по-високите цени на енергията, но също така и разширяването на инфлационния натиск върху други категории стоки от есента насам.

След като достигна рекорден темп от 4,6 % през четвъртото тримесечие на миналата година, инфлацията в еврозоната се очаква да достигне върхова стойност от 4,8 % през първото тримесечие на 2022 г. и да остане над 3 % до третото тримесечие на годината. С отслабването на натиска от ограниченията на доставките и високите цени на енергията се очаква инфлацията да спадне до 2,1 % през последното тримесечие на годината, преди да спадне под целта на Европейската централна банка от 2 % през 2023 г.

Като цяло се предвижда инфлацията в еврозоната да нарасне от 2,6 % през 2021 г. (2,9 % в ЕС) на 3,5 % (3,9 % в ЕС) през 2022 г., преди да спадне до 1,7 % (1,9 % от ЕС) през 2023 г.

Несигурността и рисковете остават големи

Въпреки че въздействието на пандемията върху икономическата дейност отслабна с течение на времето, продължаващите противоепидемични мерки и продължителният недостиг на персонал биха могли да попречат на икономическата активност. Те биха могли също така да забавят функционирането на критичните вериги на доставки по-дълго от очакваното. От друга страна, по-слабият ръст на търсенето в краткосрочен план може да спомогне за преодоляване на затрудненията в предлагането малко по-рано от очакваното.

Положителното е, че търсенето на домакинствата би могло да нарасне повече от очакваното, както бе наблюдавано при отварянето на икономиките през 2020 г., а инвестициите, стимулирани от Механизма за възстановяване и устойчивост, биха могли да генерират по-силен стимул за активност.

Инфлацията може да се окаже по-висока от очакваното, ако натискът върху разходите в крайна сметка бъде прехвърлен от цените на производителя върху потребителските цени в по-голяма степен от предвиденото, което увеличава риска от вторични ефекти.

Рисковете за перспективите за растеж и инфлация са значително утежнени от геополитическото напрежение в Източна Европа.

Изявления на членове на колегиума:

Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател по въпросите на икономиката в интерес на хората, заяви: Икономиката на ЕС вече възстанови позицията си след претърпените през пика на кризата загуби, благодарение на успешните кампании за ваксиниране и координираната подкрепа на икономическата политика. Безработицата достигна рекордно ниско равнище. Това са важни постижения. Тъй като пандемията все още продължава, непосредственото предизвикателство пред нас е да запазим хода на възстановяването. Значителното покачване на инфлацията и цените на енергията, както и затрудненията във веригата на доставки и на пазара на труда забавят растежа. В перспектива обаче очакваме по-късно тази година с отслабването на някои от тези фактори да се върнем към висока икономическа активност. Основните показатели на ЕС остават силни и ще бъдат допълнително подкрепени, когато държавите започнат да прилагат напълно своите планове за възстановяване и устойчивост.

Паоло Джентилони, комисар по въпросите на икономиката, заяви: Множество препятствия потиснаха икономиката на Европа тази зима: бързото разпространение на омикрон, допълнителното повишаване на инфлацията, предизвикано от покачващите се цени на енергията и продължаващите смущения във веригата на доставки. Тези неблагоприятни фактори се очаква постепенно да намалеят, поради което предвиждаме растежът да се ускори още през тази пролет. Ценовият натиск вероятно ще остане силен до лятото, след което се очаква инфлацията да намалее заедно със забавянето на ръста на цените на енергията и намаляването на затрудненията в доставките. Въпреки това несигурността и рисковете остават големи.

Контекст

Зимната икономическа прогноза от 2022 г. съдържа актуализация на есенната икономическа прогноза от 2021 г., представена през ноември 2021 г., с акцент върху динамиката на БВП и инфлацията във всички държави - членки на ЕС.

Настоящата прогноза се основава на набор от технически допускания относно обменните курсове, лихвените проценти и цените на стоките, актуални към 27 януари. По отношение на всички други входящи данни, включително допусканията относно държавните политики, за прогнозата е използвана информацията, налична до 1 февруари включително.

Всяка година Европейската комисия публикува две подробни прогнози (пролетна и есенна) и две междинни прогнози (зимна и лятна). Междинните прогнози обхващат годишния и тримесечния БВП и инфлацията за текущата и следващата година за всички държави членки, както и съвкупни данни за ЕС и еврозоната.

Следващата прогноза на Европейската комисия ще бъде пролетната икономическа прогноза от 2022 г., която се предвижда да бъде публикувана през май 2022 г.

За повече информация

Пълен документ: Зимна икономическа прогноза от 2022 г.

Документи за сваляне

Още новини