Начало Новини Актуално Зимна икономическа прогноза от 2021 г. на Европейската комисия

Зимна икономическа прогноза от 2021 г. на Европейската комисия

Актуално

Европа продължава да се бори с пандемията от коронавирус. Новото нарастване на броя на случаите, заедно с появата на нови, по-заразни щамове на коронавируса, принуди много държави членки отново да въведат или да затегнат противоепидемичните мерки. В същото време стартирането на програмите за ваксинация в целия ЕС дава основания за предпазлив оптимизъм.

Очаква се с облекчаването на противоепидемичните мерки икономическият растеж да се възстанови

В зимната икономическа прогноза от 2021 г. на Европейската комисия се предвижда икономиката на еврозоната да нарасне с 3,8 % през 2021 г. и със същия процент през 2022 г. В прогнозата се предвижда икономиката на ЕС да нарасне с 3,7 % през 2021 г. и с 3,9 % през 2022 г.

Очаква се икономиките на еврозоната и на ЕС да достигнат равнището си на производство отпреди кризата по-рано от очакваното в есенната икономическа прогноза от 2020 г., главно поради прогнозите за по-силна от очакваното динамика на растежа през втората половина на 2021 г. и през 2022 г.

След наблюдавания силен растеж през третото тримесечие на 2020 г., през четвъртото тримесечие икономическата активност отново се сви в резултат от подновените противоепидемични мерки в отговор на втората вълна на пандемията. Тъй като тези мерки все още са в сила, се очаква през първото тримесечие на 2021 г. икономиката на ЕС и на еврозоната да се свие. Очаква се икономическият растеж да се възобнови през пролетта и да набере скорост през лятото паралелно с напредъка на програмите за ваксинация и постепенното облекчаване на противоепидемичните мерки. Подобрените перспективи за световната икономика се очаква също да подкрепят възстановяването.

Икономическото въздействие на пандемията остава неравномерно в отделните държави членки и се прогнозира, че и темповете на възстановяване също ще се различават значително.

Прогнозната инфлация ще продължи да бъде ниска

В прогнозата се предвижда инфлацията в еврозоната да нарасне от 0,3 % през 2020 г. на 1,4 % през 2021 г., преди слабо да намалее до 1,3 % през 2022 г. Прогнозната инфлация за еврозоната и ЕС за 2021 г. леко се повиши в сравнение с прогнозата от есента, но като цяло се очаква да остане ниска. Очаква се забавеното възстановяване да продължи да намалява натиска на съвкупното търсене върху цените. През 2021 г. поскъпването временно ще бъде засилено от някои положителни базови ефекти, свързани с инфлацията в областта на енергетиката, с данъчните корекции - особено в Германия - както и с ефекта на отложеното търсене в съчетание с някои оставащи ограничения в предлагането. През 2022 г., с коригирането на предлагането и отслабването на базовите ефекти, се очаква инфлацията отново да намалее.

Високата степен на несигурност и значителните рискове се запазват

Рисковете, свързани с прогнозата, са по-балансирани от есента насам, въпреки че остават големи. Те са свързани главно с развитието на пандемията и с успеха на кампаниите за ваксинация.

Положителните рискове са свързани с възможността процесът на ваксинация да доведе до по-бързо от очакваното облекчаване на противоепидемичните мерки и следователно до по-ранно и по-силно възстановяване. В допълнение, NextGenerationEU - инструментът на ЕС за възстановяване, чийто основен елемент е Механизмът за възстановяване и устойчивост, би могъл да стимулира по-голям растеж от прогнозирания, тъй като предвиденото финансиране в по-голямата си част все още не е включено в тази прогноза.

Що се отнася до отрицателните рискове, пандемията може да се окаже по-устойчива или по-тежка в краткосрочен план в сравнение с допускането в прогнозата или изпълнението на програмите за ваксинация може да се забави. Това може да доведе до забавяне в облекчаването на противоепидемичните мерки, което от своя страна би се отразило на развитието във времето и на силата на очакваното възстановяване. Има риск също така кризата да остави по-сериозни белези върху икономическата и социалната структура на ЕС, по-специално ако тя продължи да води до многобройни фалити и загуба на работни места. Това би засегнало и финансовия сектор, би увеличило дълготрайната безработица и би влошило неравенствата.

Изявления на членовете на колегиума:

Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Комисията по въпросите на икономиката в интерес на хората, заяви: Днешната прогноза дава истинска надежда в момент на голяма несигурност за всички нас. Очакваното стабилно нарастване на растежа през втората половина на тази година е много ясен признак за това, че започваме да преодоляваме кризата. Силният европейски отговор ще бъде от решаващо значение, за да можем да се справим с проблеми като загубата на работни места, отслабения корпоративен сектор и нарастващите неравенства. Ще трябва да положим още много усилия, за да овладеем по-широките социално-икономически последици. Приносът на нашия пакет от мерки за възстановяване ще е съществен за подпомагане на възстановяването, подкрепен от изпълнението на програмите за ваксиниране и вероятното нарастване на търсенето в световен мащаб.

Паоло Джентилони, комисар по въпросите на икономиката, заяви: Европейците живеят в трудни времена. Пандемията все още ни е сграбчила болезнено и социалните и икономическите последици от нея са ясно осезаеми. Най-сетне обаче в края на тунела има светлина. С нарастването на броя на ваксинираните през следващите месеци ще могат да бъдат облекчени противоепидемичните мерки, което ще позволи по-бързи темпове на възстановяване през пролетта и лятото. Очаква се икономиката на ЕС да се върне към равнищата на БВП отпреди пандемията през 2022 г. - по-рано от очакваното - въпреки че загубените през 2020 г. икономически резултати няма да бъдат компенсирани толкова бързо, нито със същото темпо в целия Съюз. Прогнозата крие множество рискове, свързани например с появата на нови варианти на COVID-19 и с глобалната епидемиологична обстановка. От друга страна, през следващите години NextGenerationEU се очаква да даде силен импулс на най-силно засегнатите икономики, като това въздействие все още не е включено в днешните прогнози.

Контекст

Зимната икономическа прогноза от 2021 г. съдържа актуализация на есенната икономическа прогноза от 2020 г., представена през ноември 2020 г., с акцент върху динамиката на БВП и инфлацията във всички държави членки на ЕС.

Тази прогноза се основава на набор от технически допускания относно обменните курсове, лихвените проценти и цените на стоките, актуални към 28 януари 2021 г. По отношение на всички други входящи данни, включително допусканията относно държавните политики, за прогнозата е използвана информацията, налична до 2 февруари включително. Прогнозата се основава на допускането за липса на промяна в политиките, освен ако не бъдат обявени правдоподобно конкретни и подробни мерки.

Прогнозата се основава по-специално на две важни технически допускания относно пандемията. Първо, в нея се приема, че след значително затягане през четвъртото тримесечие на 2020 г. противоепидемичните мерки през първото тримесечие на 2021 г. ще останат съществени. В прогнозата се приема, че към края на второто тримесечие ще започне облекчаването на противоепидемичните мерки, което ще стане по-съществено през втората половина на годината, когато се очаква най-уязвимите хора и голям дял от възрастното население вече да са ваксинирани. Второ, в нея се приема, че към края на 2021 г. противоепидемичните мерки ще бъдат незначителни, като през 2022 г. все още ще са налице само целеви секторни мерки.

Отчитането в прогнозата на NextGenerationEU, включително Механизма за възстановяване и устойчивост, остава в съответствие с обичайното допускане, че няма да има промяна в провежданата политика, и остава непроменено спрямо прогнозата от есента. Прогнозата включва само онези мерки, които са били приети или обявени правдоподобно и са описани достатъчно подробно, по-специално в националните бюджети. На практика това означава, че в икономическите прогнози само за малък брой държави членки са взети предвид някои мерки, които се очаква да бъдат финансирани по Механизма за възстановяване и устойчивост.

Прогнозата отчита постигнатото между ЕС и Обединеното кралство съгласие по Споразумение за търговия и сътрудничество, което се прилага временно от 1 януари 2021 г. и което включва Споразумение за свободна търговия.

Следващата прогноза на Европейската комисия ще бъде пролетната икономическа прогноза от 2021 г., която ще бъде публикувана през май 2021 г.

За повече информация

Пълен документ: Зимна икономическа прогноза от 2021 г.

Документи за сваляне

Още новини