Начало Новини Актуално Зимна икономическа прогноза - 2020 г.: баланс на силите, водещ до забавен растеж

Зимна икономическа прогноза - 2020 г.: баланс на силите, водещ до забавен растеж

Актуално

EKСпоред публикуваната днес зимна икономическа прогноза за 2020 г. се очаква европейската икономика да продължи по пътя на стабилен и умерен растеж. Еврозоната се радва на най-дългия период на устойчив растеж от въвеждането на еврото през 1999 г. Според прогнозата нарастването на брутния вътрешен продукт (БВП) на еврозоната ще бъде стабилно - 1,2 % през 2020 г. и 2021 г. За ЕС като цяло се очаква леко понижаване на растежа през 2020 г. и 2021 г. - до 1,4 % спрямо 1,5 % през 2019 г.съобщиха от пресцентъра на Европейската комисия.

Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Комисията по въпросите на икономиката в интерес на хората, заяви: Въпреки неблагоприятните обстоятелства европейската икономика остава стабилна - продължаваме да създаваме работни места, а заплатите растат. Трябва обаче да сме наясно с потенциалните рискове - по-нестабилна геополитическа обстановка, съчетана с несигурност в областта на търговията.

Държавите членки трябва да се възползват от моментното затишие, за да извършат структурни реформи и да засилят растежа и производителността. Страните с висок публичен дълг следва също така да укрепят своите защитни механизми, като провеждат предпазливи фискални политики.

Паоло Джентилони, европейски комисар по въпросите на икономиката, каза: През следващите две години перспективата за европейската икономика е стабилен, макар и забавен, растеж. Така ще се удължи най-дългият период на растеж от въвеждането на еврото през 1999 г. насам. Това е добра новина и в областта на заетостта. Свидетели сме на обнадеждаващи промени, свързани с намаляването на напрежението в областта на търговията и избягването на Брексит без споразумение. Въпреки това сме изправени пред значителна политическа несигурност, която хвърля сянка върху производството. Що се отнася до коронавируса, все още е твърде рано да се направи оценка на мащабите на неговото отрицателно въздействие върху икономиката.

Растежът ще остане стабилен благодарение на вътрешното търсене

Външната среда продължава да крие предизвикателства. Продължаващото създаване на работни места, стабилното нарастване на заплащането и благоприятната комбинация от политики обаче се очаква да помогнат на европейската икономика да продължи по пътя на умерения растеж. Частното потребление и инвестициите, особено в сектора на строителството, ще продължат да подкрепят икономическия растеж. Очаква се в редица страни от ЕС значително да нараснат публичните инвестиции, по-специално в областта на транспорта и цифровата инфраструктура. Като се имат предвид колебливите признаци на стабилизиране на производствения сектор и евентуалният край на спада на световните търговски потоци, европейската икономика би трябвало да продължи да нараства. Същевременно тези фактори изглеждат недостатъчни за ускоряване на растежа.

Леко завишаване на прогнозата за инфлацията

Прогнозата за инфлацията (хармонизираният индекс на потребителските цени) в еврозоната бе повишена до 1,3 % през 2020 г. и 1,4 % през 2021 г. - увеличение с 0,1 процентни пункта за двете години спрямо есенната икономическа прогноза от 2019 г. Това се дължи на наличието на известни признаци, че по-високите заплати може да започнат да се отразяват на основните цени, а също така и на леко завишени прогнози за цените на петрола.

Прогнозата за инфлацията в ЕС през 2020 г. също бе повишена с 0,1 % - до 1,5 %. Прогнозата за 2021 г. остава непроменена на равнище 1,6 %.

Рискове за прогнозата

Някои рискове от влошаване отслабнаха, но се появиха нови. Като цяло балансът на рисковете продължава да клони към влошаване.

Първата фаза на търговското споразумение между САЩ и Китай допринесе за известно намаляване на рисковете от влошаване, но високата степен на несигурност във връзка с търговската политика на САЩ остава пречка за по-широкомащабно възстановяване на бизнес нагласите. Социалното напрежение в Латинска Америка крие риск от подкопаване на икономическото възстановяване на региона. Засиленото геополитическо напрежение в Близкия изток доведе до повишаване на риска от конфликт в региона.

Въпреки че в момента има яснота относно търговските отношения между ЕС и Обединеното кралство по време на преходния период, продължава да съществува значителна несигурност относно бъдещото партньорство с Обединеното кралство. Епидемията от коронавирус 2019-nCoV с всички нейни последици за общественото здраве, икономическата активност и търговията, особено в Китай, е още един риск от влошаване. Базовото допускане е, че тази епидемия ще достигне своя връх през първото тримесечие със сравнително ограничено въздействие в световен мащаб. Колкото по-дълго трае епидемията обаче, толкова по-голяма е вероятността от верижни ефекти върху икономическите нагласи и глобалните условия за финансиране. Свързаните с изменението на климата рискове, въпреки че са предимно дългосрочни, не могат да бъдат изключени и в краткосрочен план.

Положителното е, че европейската икономика може да се възползва от по-експанзионистичните и благоприятстващи растежа фискални политики и от положителните ефекти от по-благоприятните условия за финансиране в някои страни от еврозоната.

За Обединеното кралство се прави чисто техническо допускане

Като се има предвид, че бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство все още не са ясни, прогнозите за 2021 г. се основават на чисто техническо допускане за запазване на статуквото в техните търговски отношения. Това се прави единствено за целите на прогнозирането и не е израз на очаквания или предвиждания във връзка с резултатите от преговорите между ЕС и Обединеното кралство за техните бъдещи отношения.

Контекст

Настоящата прогноза се основава на набор от технически допускания относно обменните курсове, лихвените проценти и цените на стоките, актуални към 29 януари. По отношение на всички други входящи данни, включително допусканията относно държавните политики, в прогнозата е взета под внимание информацията, налична до 4 февруари включително. Прогнозата се основава на допускането за липса на промяна в политиките, освен ако не са обявени правдоподобно конкретни и подробни мерки.

Всяка година Европейската комисия публикува две подробни прогнози (пролетна и есенна) и две междинни прогнози (зимна и лятна). Междинните прогнози обхващат годишния и тримесечния БВП и инфлацията за текущата и следващата година за всички държави от ЕС, както и съвкупни данни за ЕС и еврозоната.

Следващата икономическа прогноза на Европейската комисия ще бъде пролетната икономическа прогноза от 2020 г., която се очаква да бъде публикувана на 7 май 2020 г.

За повече информация

Още новини