Начало Новини Актуално Зимен смог над Стара Загора заради метеорологичните условия

Зимен смог над Стара Загора заради метеорологичните условия

Актуално

През последните дни поради неблагоприятните метеорологични условия (безветрие и наличие на трайни температурни инверсии) на територията на град Стара Загора се наблюдава явлението зимен смог. Явлението се характеризира със задържане и натрупване в приземния слой на атмосферата под форма на мъгла на замърсителите на атмосферния въздух азотен диоксид и прах.

Основни причинители на смога са димните газове, емитирани от автомобилния транспорт и битовото отопление с твърди горива. Тези обстоятелства определят регистрираните от автоматичната измервателна станция Зеления клин наднормени стойности на показателите азотен диоксид и фини прахови частици РМ10. Подобна обстановка се наблюдава и в други по-големи градове.
Метеорологичната прогноза за следващите няколко дни сочи запазване на условията за образуване на смог.
Чувствителни групи от населението, които могат да се повлияят неблагоприятно от възникналата обстановка са: деца (особено до 5 годишна възраст), възрастни, хронично болни с респираторни заболявания и болни от астма.
За ограничаване въздействието на замърсения въздух върху здравето на хората препоръчваме в часовете с наличие на смог (обикновено рано сутрин и привечер), чувствителните групи от населението да не напускат жилищните или работните помещения, като затворят плътно прозорците на стаите; да се избягва физическа дейност на открито; занятията по физкултура в училищата да се провеждат на закрито.
За намаляване на условията за образуване на смог и редуциране на емисиите на вредни вещества от автомобилния транспорт през периода на неблагоприятните метеорологични условия, призоваваме всички граждани да ограничат използването на лични автомобили, призовават от община Стара Загора.

Още новини