Начало Новини Актуално Земеделското министерство договори допълнителни средства за инвестиции в животновъдните ферми

Земеделското министерство договори допълнителни средства за инвестиции в животновъдните ферми

Актуално

Стара ЗагораЗемеделските стопани, които кандидатстват с проекти по Мярка 121 Модернизиране на земеделските стопанства по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. (ПРСР) за инвестиции, свързани с качеството на суровото мляко и за хуманно отношение към кокошките-носачки, ще получават надбавка към субсидията по програмата.

За финансиране на тези инвестиции ще се предоставя кредит от Държавен фонд Земеделие на референтен лихвен процент. Това реши Управителният съвет на Държавен фонд Земеделие по предложение на заместник-министрите на земеделието и храните Светлана Боянова и  Цветан Димитров, съобщиха от пресцентъра на земеделското министерство.
С решението на Управителния съвет на фонда от бюджета на институцията ще бъдат заделени 21 866 179,40 лева (11 180 000 евро) за предоставяне на допълнителна субсидия по проектите по Мярка 121 и допълнително до 120 млн. лева за инвестиционно кредитиране.
Целта ни е да обединим договорените с Европейската комисия схеми за държавна помощ за животновъдните ферми за отглеждане на кокошки-носачки и за производство и съхранение на мляко с възможностите за инвестиции, които дава Мярка 121 Модернизиране на земеделските стопанства от ПРСР, обясни зам.-министър Светлана Боянова. По думите й по този начин Министерство на земеделието и храните ще осигури повече средства за инвестиции и ще гарантира по-доброто усвояване на т.нар. гарантирани бюджети по мярката. Българските фермери имат интерес към инвестиции в достигане на стандартите на ЕС, но поради липсата на собствен финансов ресурс и трудностите по осигуряване на инвестиционни кредити в резултат на световната финансова криза съществува опасност да не бъде усвоен наличния финансов ресурс по мярката.
Проблемът с осигуряването на свежи финансови средства е много сериозен, затова и ние предприехме стъпка към насърчаване на земеделските стопани, осигурявайки им кредитен ресурс от Държавен фонд Земеделие на референтен лихвен процент, значително по-нисък от лихвените проценти на търговските банки, допълни още зам.-министър Боянова.
С предвидените 21 866 179,40 лева фермерите ще имат право на по-голяма субсидия по мярката за модернизиране на земеделските стопанства в размер до 60% (75% само в необлагодетелствани райони) за инвестиции за покриване на минималните изисквания за защита и хуманно отношение към кокошки-носачки и за инвестиции за покриване на минимални изисквания за постигане на качество при производство и съхранение на сурово мляко, допълни Боянова. Увеличението на размера на субсидията варира между 10 и 25% в зависимост от вида инвестиции и местоположението на животновъдните обекти, както и от това, дали кандидатите за подпомагане отговарят на условията за млади фермери.  Увеличението, предоставяно като държавна помощ, няма да се допуска за инвестиции, които водят до увеличение на производствения капацитет на фермите.
Срокът за прилагане на схемите е за одобрени проекти до 31 декември 2011 г. до изчерпване на финансовия ресурс. Кандидатите трябва да отговарят на изискванията в наредба №8 за реда и условията за подпомагане по Мярка 121 Модернизиране на земеделските стопанства.

Още новини