Начало Новини Актуално Земеделският министър забрани риболова в определени обекти през 2011 г.

Земеделският министър забрани риболова в определени обекти през 2011 г.

Актуално
Забрана за риболов

Със заповед на министъра на земеделието и храните, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) налага ограничения в риболова през 2011 г. в определени рибностопански обекти или в зони от тях. Забраната за риболов в определени рибностопански обекти в страната е във връзка с необходимостта от опазване на биологичното разнообразие и създаване на оптимални условия за естествено възпроизводство на популациите от риба и други водни организми.

Всяка година, съгласно Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА), със заповед на министъра на земеделието и храните се забранява риболова в определени и съгласувани с Министерство на околната среда и водите рибностопански обекти, съобщиха от пресцентъра на ИАРА.

На интернет страницата на ИАРА https://static.chambersz.com/resources/zemedelskiyat-ministar-zabrani-ribolova-v-opredeleni-obekti-prez-2011-g-zapoved-ogranichenia-v-ribolova-prez-2011-v-opredeleni-ribnostopanski-obekti.pdf е публикувана заповедта в която са изброени всички рибностопански обекти в страната в които се забранява извършването на риболов през 2011 г. 

За област Стара Загора
Река Лешница - от извора по цялото поречие до моста Узундере
Река Селчанска - от извора по цялото поречие до град Мъглиж
Река Тъжа - от националния резерват по долното поречие на р. Тъжа
Река Габровница - от устието до с. Скобелево
Река Тунджа - участъците, попадащи в защитените местности Лонгозите, Топчия и Птиците, по границата на резерват Горна Топчия и поддържани резервати Долна Топчия и Балабана
Река Синаповска - участъка от с. Хлябово до влизането в река Тунджа
Река Бероизворска - участъка, попадащ в защитена местност Пропадналото блато.

Още новини