Начало Новини Актуално Земеделският министър е за забрана за ВЕИ в земи от първа до осма категория

Земеделският министър е за забрана за ВЕИ в земи от първа до осма категория

Актуално
Забрана за ВЕИ в земеделски земи

Министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов ще подкрепи предложението на Асоциацията на зърнопроизводителите за забрана за изграждането на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в земеделски земи от първа до осма категория. Това обяви той по време на конференция Влияние на климатичните промени върху българската икономика.

Идеята е мярката да залегне в Закона за опазването на земеделските земи, който е внесен в Народното събрание. Земеделската земя и особено най-плодородната трябва да се използва по предназначение, каза министърът, предаде пресцентърът на земеделското министерство.
По думите му България не трябва да използва най-лесния начин за достигането на поставените цели от ЕС за производство на електроенергия от ВЕИ като изгради само фотоволтаици и вятърни централи. Според него електроенергията е 20 пъти по-скъпа от фотоволтаиците за разлика от тази на инсталациите за биомаса. Горите, земеделието и животновъдните ферми имат достатъчно отпадъци и суровини, които могат безплатно да се използват като биомаса за производство на топлоенергия и електроенергия, твърди министър Найденов. Тези инсталации пък ще създадат много нови работни места.
Българската плодородна земя трябва да се използва за земеделие, защото с климатичните промени тя все повече ще намалява. Нейната цена и роля в следващите години ще се повишава. В световен мащаб започва да се усеща криза за храни и това ще бъде най-голямото предизвикателство, подчерта министър Найденов. Той допълни, че другата концепция на министерството е да бъдат запазени горите. Те са източник на вода и на чист въздух. В бъдеще водата ще стане по-скъпа от петрола, коментира земеделският министър.
Министерството на околната среда и водите разработва план за адаптация към климатичните промени, тъй като са необходими мерки за предпазване от наводнения и засушавания, които са в резултат на климатичните промени. Това съобщи министър Нона Караджова по време на конференцията. До края на 2011 г. ще е готова оценка за риска от наводнения за цялата страна. До края на 2015 г. пък ще има изработен план за справяне с тези природни бедствия. Според министър Караджова, селското стопанство е много уязвим сектор. Адаптирането на земеделието е изключително важна мярка, изтъкна Нона Караджова.
Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков съобщи, че разработват нова икономическа стратегия, в която приоритетно място заемат високотехнологични и екологични продукти и технологии за здравеопазването. По думите на министър Трайков ВЕИ нямат алтернатива както в краткосрочен, така и в средносрочен план. Различните държави сами избират върху кои от различните видове възобновяемите енергийни източници да акцентират. „В България има слънце, вятър, дървесна биомаса и водни ресурси. Това трябва да бъде използвано ефективно, а не хищнически", коментира министърът на икономиката и енергетиката.
Земеделската земя ще поскъпва най-бързо през следващите няколко години, убеден е Димитър Въртигов, партньор във „ФАРА консулт". Причините са от една страна климатичните изменения, а от друга - нарастването на населението на планетата. По думите му, агресивните доскоро фондове за покупка на земя вече са основни продавачи на пазара. Купувачите в България са основно големи земеделски производители, каза още Въртигов. Той съобщи, че има много нови участници на пазара като някои инвеститори се отказват от сферата на недвижимите имоти и туризма и се насочват към земеделието. „Пазарът ще става все по-интересен, защото търсенето на храни се увеличава в световен мащаб и цените им се покачват", убеден е Димитър Въртигов.

Още новини