Начало Новини Актуално Земеделските производители плащат данъци и върху субсидиите

Земеделските производители плащат данъци и върху субсидиите

Актуално
Данъци върху субсидии

От тази година регистрираните земеделски производители декларират и доходите от субсидии получени през 2010 г. Важно е да се знае, че доходите се считат за придобити към датата на получаването им по сметката на съответния фермер или на датата на плащането в брой. Физическите лица земеделски прозиводители могат да приспаднат 60% нормативно признати разходи за дейността си.

Това става с подаването на годишна данъчна декларация за доходите до 2 май 2011 г., съобщиха от пресцентъра на Националната агенция за приходите (НАП). Освен декларацията за доходите, земеделските производители и тютюнопроизводителите, които са и самоосигуряващи се лица, подават еднократно декларация образец 6 съдържаща данни за задълженията за здравно и социално осигуряване. Срокът е отново 2 май и е краен за подаване на задължителните справки № 1 и № 2 за определяне на окончателния размер на осигурителния доход и дължимите осигурителни вноски.

Земеделските производители, които са юридически лица и еднолични търговци могат да приспаднат до 60% от дължимия корпоративен данък ако са инвестирали средствата за покупка на нови сгради, машини и оборудване за дейността. Допълнително условие за ползване на това облекчение е активите да са придобити при пазарни условия, максималният размер на преотстъпения данък да не превишава 50 % от стойността на придобитите сгради и техника, и да продължат да упражняват дейността за период не по-малък от 3 години. Регистрираните като юридически лица и ЕТ земеделски производители, могат да ползват данънчото облекчение с подаването на годишна декларация за облагане с корпоративен данък до 31 март 2011 г. или с подаването на декларация за доходите до 2 май 2011 г.

Годишните данъчни декларации се подават на място в Офисите на НАП в Стара Загора и Казанлък, по пощата с обратна разписка или по куриер, могат да бъдат приети на гише в Централните пощенски клонове или да се изпратят по Интернет подписани с електронен подпис. Напомняме, че подаването на декларации по интернет спестява 5% от данъка за довнасяне на физическите лица и 1% от корпоративния данък при земеделските производители, които са регистрирани като юридически лица.

Всеки наш клиент може да се консултира как да попълни данъчната си декларация на цената на градски разговор избирайки информационния телефон на НАП: 0700 18 700, съобщават от НАП. Aктуалните формуляри на документи могат да бъдат намерени на страницата на НАП в Интернет на www.nap.bg, или на място в Офисите на приходната агенция.

Още новини