Начало Новини Актуално Земеделците ще получат 336 млн. евро в кампанията за директни плащания за площ

Земеделците ще получат 336 млн. евро в кампанията за директни плащания за площ

Актуално

От днес до 15 май, земеделските стопани могат да подават Общите заявления за подпомагане по Кампанията за директните плащания 2010. Заявленията ще се приемат в Общинските служби по земеделие по адрес на регистрация на физическото или юридическо лице. След този срок върху субсидията ще бъдат налагани санкции в размер на 1% за всеки просрочен работен ден. Крайният срок за подаване на заявление със санкции е 9 юни.

Земеделските стопани, които изпуснат тази дата няма да получат субсидия за 2010 г. За Кампанията за директни плащания 2010 са предвидени 336 млн. евро, които се осигуряват от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, съобщи Insurance.bg. Бюджетът за национални доплащания за тази година е в размер на 300 млн. лв., 150 млн. лв. от които са заложени в бюджета „под черта”.
В рамките на кампания 2010 предстои да се прилагат 6 нови схеми за национални доплащания – за тютюн, за крави с бозаещи телета, за говеда, както и за производство на мляко в икономически уязвими ферми, необлагодетелствани райони и нитратно уязвими зони. Правилата за прилагане на новите схеми са разписани в Наредба №2 от 11 февруари 2010 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и специфично подпомагане за 2010 г.
От тази година за пръв път заявленията ще се подават само в Интегрираната система за администрация и контрол (ИСАК), с която работи Разплащателната агенция. Директно в системата на РА вече ще се извършва и очертаването на площите. По този начин значително ще се подобри нивото на контрол по отношение на допустимостта на земите за подпомагане.
Припомняме, че на 9 март в НДК Държавен фонд „Земеделие” и Министерството на земеделието и храните ще бъдат домакини на национален форум за разясняване на Кампанията за директните плащания – 2010, на който се очаква да присъства и министър-председателят Бойко Борисов. На форума ще бъдат поканени представители на всички браншови организации в агросектора с цел да им бъде предоставена максимална информация за всички възможности и схеми за финансово подпомагане на земеделските стопани през 2010 г.

Още новини