Начало Новини Актуално Зеленият телефон заработи

Зеленият телефон заработи

Актуално

Осем наказателни постановления на стойност 59 150 лева са издали експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Стара Загора, през октомври т.г. за нарушение на екологичното законодателство. Те са извършили 120 проверки на над 100 обекта и дейности.

Три от тях са по постъпили от граждани сигнали на т.нар. зелен телефон. След извършените незабавни проверки по тях и установени нарушения в инспектираните обекти са съставени 2 административно-наказателни процедури и издадени 2 предписания. Единият сигнал касае обгазяване с неприятно миришещи вещества от дейността на фабриката за трикотажни платове и облекла Наталия. Старозагорски новини припомня, че този екологичен проблем в кв. Чадър могила бе поставен от ВМРО - Стара Загора. Сигналите дошли от живеещи в района граждани, които се оплакали, че обгазяването е предизвикало респираторни проблеми, пише вестник Старозагорски новини.

За първи път старозагорци алармирали за въпросния проблем - неприятен мирис на въздуха, още през юли т.г., съобщи директорът на РИОСВ - Стара Загора, Пенка Начева. След извършената от нас проверка дадохме предписание, което изиска от фабриката да обхване емисиите от интензивно миришещите вещества и да ги пречисти. В указания срок - до края на октомври, фирмата монтира съоръжение за обезмирисяване на газовете, формирани от производствената дейност...
Вторият получен сигнал също е за замърсяване на въздуха - от дейността на дървообработваща фирма, а на нейния управител са издадени 2 предписания, изпълнението на които ще ограничи праховите емисии от площадката на дружеството.
Третoто обаждане на зелен телефон касае изгаряне на отпадъци на територията на стопанския двор в с. Еленино. Проверката е установила, че служители на две фирми, стопанисващи два различни участъка на стопанския двор, нерегламентирано изгарят отпадъци от хартия, пластмаса, дърво, кабели и гумени уплътнения. След констатацията от РИОСВ - Стара Загора, са стартирали 2 административно-наказателни процедури срещу двете фирми.

Още новини