Начало Новини Актуално Зелена светлина за кв. Железник

Зелена светлина за кв. Железник

Актуално

Над 11 600 граждани, които живеят в старозагорския квартал Железник, имат вече обновени улици и междублокови пространства, кътове за отдих, достъп за детски и инвалидни колички, парково и алейно осветление, дървесна растителност и др. след издаден Акт 16 от Държавна приемателна комисия и Разрешение за ползване от Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) от 11 юли 2012 г.

Спазен е и срокът - 16 юли 2012 г., за отчитане на цялата многотомна документация пред управляващия орган - Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Това е финалът на проекта Подобряване на физическата и жизнена среда на кв. Железник - Стара Загора, който стартира на 16.07.2010 г. за срок от 24 месеца. Общият размер на проекта е 7 461 473.65 лв., в т.ч. съфинансиране от Община Стара Загора - 434 193.66 лв.
По предложение на 17 общински съветници от опозицията, вчера, 16 юли 2012 година, Общинският съвет на Община Стара Загора проведе извънредна сесия с единствена точка - информация от кмета на Община Стара Загора за изпълнението на строително-монтажните работи и приключване на проекта Железник.
В експозето си от името на вносителите на искането за извънредно заседание, Илия Златев, председател на общинската организация на БСП и на групата общински съветници в малкия парламент, припомни мотивите за проявената загриженост и тревога по приключване на проекта.

Това наше желание в никакъв случай не е свързано с търсене на подводни камъни и заяждане с общинската администрация по такъв важен инфраструктурен проект - мотивира се г-н Златев. - Мотивът е, че като общински съветници, имаме пълното право да сме осведомени за хода на строително-монтажните работи и приключването на проекта, както и да осъществяваме контрол на общинската администрация.
Атаката откри Гергана Микова от НФСБ, която съобщи, че според гражданите на квартала, нищо не е наред. След нея войводата Кристиян Петков показа не само знания в пътното строителство, но и конкретни, нелицеприятни впечатления по проведените строително-ремонтни дейности. Конкретни въпроси по пропуснатите срокове и санкциите, вероятностите Общината да бъде обута да плаща неустойки, по качеството на изпълнение и вложени материали и пр. поставиха Мария Динева от Коалиция за Стара Загора, Илия Златев, Румен Димитров и Сашко Лозанов от БСП, и др.

Ежедневно са правени замервания от независима лаборатория, на база на които са полагани асфалтовите настилки по техническата спецификация - каза управителят на фирмата-изпълнител на лот 1 ДЗЗД Железник СЗ-2011 Александър Желязков. - Никъде не е полагана асфалтова настилка преди да е приета от надзора.  Той обясни забавянето на срока на офертата с 40 дни със сериозните разминавания в нивелацията. Това е наложило допълнително фрезоване на 30 000 кв.м асфалтови настилки, които са положени в нарушение на одобрения проект.

Още при постъпване на искането за извънредна сесия беше ясно, че в голяма степен ще има и политически изказвания, и определени нападки, които са насочени към общинската администрация. Според мене това е абсолютно незаслужено за тези хора, които работеха много дни извънредно, за да може проектът да бъде финализиран - отговори кметът Живко Тодоров. - Сесията се свиква не за да подпомогне по някакъв начин общинската администрация, а е точно в деня, в който изтича програмата.
Г-н Тодоров даде пълна информация по дати, бройки, стойности и пр., които многократно медията ни е оповестявала чрез страниците си. Той заяви, че от страна на администрацията са създадени всички необходими условия за изпълнение и на трите лота и че няма сключен анекс към договора. След консултации с МРРБ става ясно, че ако Общината е сключила такъв анекс, това означава автоматично финансова корекция в рамките на 10% от стойността на договора, около 500 000 лв., което не е в интерес на Общината.
При приключването на проекта е представена фактура от изпълнителя за около 3 900 000 лв. за извършени дейности от общ обем 5 200 000 лв. по договор. От това плащане са приспаднати преведеният аванс от 459 900 лв. и 30% неустойка в размер на 1 379 835 лв. за закъснението след оферирания срок. Последният акт е на стойност от 1 376 564 лв., който не е включен към размера за плащане, защото е след срока 30 април. Или общата изплатена сума е 833 759 лв. плюс 458 945 лв. аванс.
Кметът заяви, че Общината няма да получи санкции за неспазени срокове, тъй като е изпълнила перфектно всички задължения.

Ежедневно е следено качеството на изпълнението на положените настилки, вземат се проби от независими лаборатории. Има определени забележки от надзора и служителите, които в 10-дневен срок ще бъдат отстранени. Ако не, има гаранция от 150 000 лв. по договора за добро изпълнение и ако сроковете не се спазят, Общината ще извърши корекциите.

Излишно се упражняваме в политическа риторика, реагира Диан Димитров от ГЕРБ и обясни, че на всички е ясно, че действията на общинската администрация са според закона и неимоверните усилия са само и единствено в полза на гражданите на Стара Загора.
Уважавам кмета, който направи и невъзможното, за да изкара проекта от батака - каза в заключение Илия Златев.

Още при приемането проектът беше съотнесен към рисковете - сподели Мария Динева. - Кметът Живко Тодоров направи невъзможното проектът да се случи. Не приемам обвинението за политическа атака към администрацията. Просто искахме достоверна информация.

Благодарност и признателност към кмета и екипа му отправиха Тихомир Томов от Нова сила и Юсни Ибрям от ДПС.

Информация: вестник Старозагорски новини

 

 

квартал Железник Стара Загора ремонт нередности 1 квартал Железник Стара Загора ремонт нередности 2 квартал Железник Стара Загора ремонт нередности снимки квартал Железник Стара Загора ремонт нередности коментар квартал Железник Стара Загора ремонт нередности ремонти квартал Железник Стара Загора ремонт нередности община квартал Железник Стара Загора ремонт нередности улици квартал Железник Стара Загора ремонт нередности тротоари квартал Железник Стара Загора ремонт нередности инвестиции квартал Железник Стара Загора ремонт нередности плочки квартал Железник Стара Загора ремонт нередности квартал Железник Стара Загора ремонт нередности квартал Железник Стара Загора ремонт нередности квартал Железник Стара Загора ремонт нередности квартал Железник Стара Загора ремонт нередности квартал Железник Стара Загора ремонт нередности квартал Железник Стара Загора ремонт нередности квартал Железник Стара Загора ремонт нередности квартал Железник Стара Загора ремонт нередности квартал Железник Стара Загора ремонт нередности квартал Железник Стара Загора ремонт нередности

Още новини