Начало Новини Актуално Заявяване на необходимите обучения по специалности от професии за учебната 2019/2020

Заявяване на необходимите обучения по специалности от професии за учебната 2019/2020

Актуално
1obuchenie direktori v stara zagorаРегионалното управление на образование се обръща към работодателите жекащи да заявят необходимите им обучения по специалности от професии за учебната 2019/2020 година.
Във връзка с изискването на чл. 50, ал. 1, т. 3 и чл.52. ал.1. т. 2 от Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование относно държавния план-прием за учебната 2019/2020 година в област Стара Загора, в срок до 21.12.2018 г. можете да отправяте до РУО - Стара Загора заявки за обучение по специалности от професии, от които имате необходимост.
Необходимо е да посочите точно наименованието на специалностите от професиите, за които предлагате обучение, прогнозен брой, форма на обучение (дневна, задочна, дуална) и по възможност - към кое училище в областта е насочена заявката за обучение.
Списъкът на професионалните гимназии, профилираните гимназии, средните и обединените училища, които осъществяват професионална подготовка в област Стара Загора, както и по кои специалности от професии е качен на сайта на РУО-Стара Загора – http://ruobg.com
Можете да представите заявките си в РУО - Стара Загора по удобен за Вас начин:

  • чрез Търговско-промишлена палата - Стара     Загора, на office@chambersz.com
  • към РУО, по ел. поща: rio_sz@abv.bg
  • чрез училищата, с които си партнирате и които ще осъществяват прием по     специалности, свързани с Вашите потребности
  • на място в деловодството на РУО - Стара Загора - стая 15
  • по пощата - 6000, гр. Стара Загора, ул. Барейро 9, РУО - Стара Загора, до Татяна Димитрова,      Началник на РУО - Стара ЗагораОлег Стоилов

Още новини