Начало Новини Актуално Заявленията за вписване в регистрите на Информационната система за отпадъците вече се подават по електронен път

Заявленията за вписване в регистрите на Информационната система за отпадъците вече се подават по електронен път

Актуално

заявления вписване регистри електронен пътИзпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) направи достъпна за външни потребители информационната система за лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (МРО). Заявленията за вписване в регистрите вече се подават по електронен път.

Регистрираните до момента заявления и данни ще бъдат прехвърлени по служебен път в електронната система. Регистрацията в публичните регистри е еднократна.

С електронната регистрация се прекратява подаването на заявления на хартиен носител. Подадените към съответните регистри заявления остават валидни. Деловодството на ИАОС ще приема заявки за вписване на хартиен носител до 22 март 2013 г. включително.

При успешна регистрация системата генерира уникален номер за всеки заявител. Едно и също задължено лице, регистрирано в различни публични регистри, получава един регистрационен номер, съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите.

Поддържат се следните електронни регистри:

  • Публичен регистър на лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, включително вградени в уреди и моторни превозни средства;
  • Публичен регистър на лицата, които пускат на пазара електрическо и електронно оборудване;
  • Публичен регистър на лицата, които пускат на пазара полимерни торбички;
  • Публичен регистър на лицата, които пускат на пазара гуми;
  • Публичен регистър на лицата, които пускат на пазара масла.

След подаване на заявката за включване, в срок от 10 дни, ИАОС изпраща на заявителя в електронно съобщение потребителско име и парола за достъп до системата.

Очаква се електронните заявления чувствително да облекчат бизнеса. Въвеждането им е в изпълнение на ангажимента на правителството за намаляване на бюрокрацията, времето и цената на услугите за бизнеса и гражданите.

Още новини