Начало Новини Актуално Заявление за освобождаване от здравни вноски се подава преди напускане на страната

Заявление за освобождаване от здравни вноски се подава преди напускане на страната

Актуално

Българите, които живеят в чужбина могат да бъдат освободени от плащането на здравноосигурителни вноски у нас. За да стане това обаче трябва да са изпълнени няколко условия. Лицата трябва да са български граждани, както и да са били в чужбина най-малко 183 дни през една календарна година. Най-важното условие за освобождаване от плащане на вноски за здраве е подаване на заявление в офиса на Националната агенция по приходите (НАП) по постоянен адрес.

Представянето на документа в приходната агенция трябва да стане задължително преди напускането на България. Заявлението може да се подаде лично или чрез упълномощено лице, като упълномощаването трябва да е станало преди деня на напускане на страната. Заявлението може да бъде изпратено до НАП и по пощата, с обратна разписка. Задължителното условие тук е отново датата на пощенското клеймо да предхожда излизането от България, съобщиха от пресцентъра на НАП. 
За да се възстановят здравноосигурителни права при връщане в България, в НАП се подава друго заявление - за завръщане. Освен него трябва да се представят и документи, които доказват, че сте били в чужбина повече от 183 дни през една календарна година. Такива документи могат да бъдат например копие от задграничен паспорт, удостоверение от областна дирекция на полицията, документ, издаден от компетентен орган на съответната държава, придружен с точен превод от заклет преводач на български и други.
Здравноосигурителните права на българи, които са били в чужбина и са подали заявление, могат да се възстановят по два начина. Единият е автоматично след изтичане на шест последователни месеца, през които те се осигуряват за здраве в България. Ако българите, които са били зад граница искат веднага да възстановят своите здравни права, то те трябва да платят еднократно 12 здравноосигурителни вноски върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващи се лица. Ако се плащат през 2010 г. това са 12 вноски по 16,80 лв.
Плащането на здравноосигурителните вноски може да стане от всеки банков клон по сметката на териториалната дирекция на НАП по постоянен адрес. Важно е в платежното нареждане да се впишат трите имена, ЕГН на задълженото лице, както и задължително да се посочи кодът за вид плащане, който в случая е 56 28 18 Еднократно внесена сума  за възстановяване на здравноосигурителни права на лицата, пребивавали в чужбина повече от 183 дни през една календарна година.
Повече информация и консултации за попълване на всички видове данъчни и осигурителни декларации може  да се получи от кол центъра на НАП на телефон  0700 18 700, на цената на един градски разговор. Кол центърът на приходната агенция работи от 9,00 до 17,30 ч., всеки делничен ден. Образци на заявления за напускане и завръщане, както и инструкции за плащане на дължими здравни вноски могат да се видят в сайта на НАП  на www.nap.bg.

Още новини