Начало Новини Актуално Завършилите гимназия плащат здравни осигуровки

Завършилите гимназия плащат здравни осигуровки

Актуално
Плащане на здравни осигуровки

От Националната агенция за приходите (НАП) напомнят на бъдещите студенти и на тези, които все още не са започнали работа, че след завършване на средно образование, до записване във висше учебно заведение редовна форма на обучение в страната или чужбина или постъпване на работа, те следва да заплатят здравните си вноски за своя сметка.

Съгласно настоящите закони, лице което не заплати осигуровките за здраве в рамките на 3 месеца, губи пациентските си права. За да не се начисляват допълнително наказателни лихви и младежите да не загубят здравно-осигурителните си права, те следва да платят първата здравна вноска за м. юли в размер на 16.80 лв. до 10 август 2011. По същият начин и вноската за септември, до 10 октомври. Допустимо е вноските да се платят и за двата месеца наведнъж – до 10 септември се внасят 33.60 ( за месеците юли и август). Задължително условие е и подаването на декларация Образец 7 от лицата, които се осигуряват здравно за своя сметка, до 31 август. Срокът е задължителен само за онези, които са приети задочна форма на обучение, не са приети във висше учебно заведение, не са започнали работа и съответно не получават обезщетения за временна нетрудоспособност.

Кодът за вид плащане на здравните вноски е 560405 – „вноски от лица неподлежащи на здравно осигуряване на друго основание по ЗЗО”. Ако все пак лицата пропуснат да внесат навреме своите здравни осигуровки, преди да го направят е задължително да проверят актуалния размер на вече начислената лихва за забавяне. Най- лесно това може да стане от сайта на НАП.

Съветът ни към българските студенти, които са избрали да продължат образованието си в чужбина, преди заминаването си да уточнят здравния си статус. Задължително е да не забравят при завръщането си в България да изискват от висшето учебно заведение уверение за успешно приключил и заверен семестър или учебна година. Същата се превежда от заклет преводач и се представя пред НАП, за да бъде коригиран здравния статус на лицето, и то да може да ползва услугите платени то НЗОК.

Още новини