Начало Новини Актуално Засекретиха фосгена край полигон 3мейово

Засекретиха фосгена край полигон 3мейово

Актуално

От една седмица медии и граждани нямат достъп до информация, свързана с количествата замерен фосген (б.р. - бойно отровно вещество, забранено за производство и употреба с Конвенция на ООН) от станциите край полигон "Змейово" - в с. Остра могила и с.Ръжена. Преди това данните бяха наливани ежечасно в компютърната система на РИОСВ - Стара Загора, но от 22 февруари вечерта връзката беше преустановена.

От тогава до сега гражданите на Стара Загора и региона разполагат единствено с информация за два замърсителя - азотни оксиди и серен диоксид, край полигон "Змейово", които показва Системата за контрол на качеството на атмосферния въздух. За останалите замервани замърсители - фосген, циановодород, фини прахови частици (доста често регистрирани от станциите край полигона), хлор, хлороводород и др., няма данни, пише вестник Старозагорски новини.
За наличието на фосген в атмосферния въздух на село Остра могила съобщи "Старозагорски новини", публикувайки данни на РИОСВ, че на 18 февруари сутринта станцията, дислоцирана в селото, е отчела 2.9 и 2.8 микрограма от замърсителя съответно в 3 и 4 часа. Стойностите са под пределнодопустимата концентрация, но въпросите, които провокират медията ни, са свързани с наличието на отровата в атмосферния въздух в едно планинско село и неговия източник. Продължителната полемика сътвори "гениални открития" от рода на: наличие на фонови стойности на фосгена в атмосферния въздух, тоест едва ли не отровата е обичайна негова съставка. Срещу подобни "бисери" категорично се обяви професорът-химик Слави Иванов и РС на химиците към НТС - Стара Загора. Дори и управителят на фирмата "Лабконсулт" доц.д-р Цветан Иванов, която поддържа 4 станции OPSIS в Старозагорско, включително и тази на полигон "Змейово", отрече съществуването на фонови стойности на бойното отровно вещество в атмосферния въздух.
Преди месец от МО обещаха пълна прозрачност за действията на полигон "Змейово". Към днешна дата тя се свежда само до публикуване на предстоящите изпитания и видеонаблюдение при извършването им. Нито един старозагорски данъкоплатец до ден-днешен не знае какво отчита тяхната станция. И от РИОСВ не казват...

Още новини