Начало Новини Актуално Заседания на местните подкомитети на Фонда за справедлив преход

Заседания на местните подкомитети на Фонда за справедлив преход

Актуално

Областният управител Ива Радева участва в заседания на местните подкомитети на Фонда за справедлив преход и Комитет за наблюдение на Програма Развитие на регионите 2021-2027, които се проведоха на 13 и 14 май 2024 г.

Одобрени са първите две програми по Териториалните планове за Справедлив преход за областите Стара Загора, Кюстендил и Перник.

След заседание на Комитета за наблюдение към МРРБ, предшестван от заседание на трите подкомитета към засегнатите от прехода към неутрална към въглерод икономика, близо 200 млн. лв. от управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Програма Развитие на регионите 2021 – 2027 г. ще бъдат инвестирани в енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в областите, засегнати от енергийния преход – Стара Загора, Перник и Кюстендил. За област Стара Загора и прилежащите 10 общини сумата е в размер на 129 мил. лв.

По инициатива на подкомитета в Стара Загора, като критерий за подбор бяха добавени, освен социално слабите и заетите в затихващите сектори - въгледобивните дейности, производството на енергия от въглища (включително електрическа енергия, топлинна енергия и пара), доставката на специализирано минно оборудване.

Инициативата е от решаващо значение за намаляване на потреблението на енергия и справяне с енергийната бедност в трите въглищни региона. Очаква се поканата за набиране на проектни предложения да бъде обявена до края на месец юни т.г.

Други над 110 млн. лв. от програмата ще бъдат отпуснати за подпомагане на работниците в секторите, засегнати от икономическия преход, чрез програми за обучение и преквалификация, насочени към повишаване на адаптивността на работната сила и перспективите за заетост. Планира се поканата за представяне на предложения да бъде обявена през третото тримесечие на 2024 г.

Също изцяло по инициатива на общините в област Стара Загора, програмата за изграждане на индустриални зони в размер на 140 мил. лв. беше допълнена, като общините бяха добавени като бенефициенти заедно с частните предприятия.

Още новини