Начало Новини Актуално Зърното на България е с добър баланс

Зърното на България е с добър баланс

Актуално
зърно Стара Загора

Балансът на страната по отношение на зърното е добър, има и за износ, и за потребление, стана ясно още по време на редовното заседание на Консултативния съвет по зърното. Този извод се потвърждава и от представената от дирекция Растениевъдство информация за хода на есенната кампания, съобщиха от пресцентъра на МЗХ.

Данните, обобщени от дирекцията са към 29 ноември 2010 г. и са както следва:
Есенни култури – производство реколта `2010 г. 
По предварителни данни на отдел „Агростатистика” към Главна дирекция „Земеделие, гори и поземлени отношения” - МЗХ, производството при основните есенни култури възлиза на:
- 3,9 млн. тона - пшеница;
- 795 хил. тона - ечемик /зимен и пролетен/;
- 520 хил. тона - маслодайна рапица.
Окончателни резултати за производството при есенните култури ще има в края на годината, след приключване на анкета „Добиви от основни земеделски култури – реколта `2010”, която се провежда ежегодно от отдел „Агростатистика” към Главна дирекция „Земеделие, гори и поземлени отношения” – МЗХ.

Прибиране на пролетниците, към 26.11.2010 г.
Падналите повсеместни валежи в страната (през първата и втора десетдневки на месец октомври), повлияха негативно върху хода на прибирането на пролетните култури. През третата десетдневка на октомври метеорологичните условия се стабилизираха и времето се подобри.
Поради високата влажност на зърното, забави се темпът на освобождаването на площите заети с основните пролетни култури - царевица за зърно и слънчоглед. Това оказа негативно отражение на предсеитбената подготовка на почвата и сеитбата на есенниците, с изключение на маслодайната рапица, която се засява по-рано от зърнените.
По неокончателни оперативни данни към 29 ноември 2010 г. на Главна дирекция „Земеделие, гори и поземлени отношения” (получени от Областни дирекции „Земеделие”) изоставането на прибирането е наваксано спрямо същият период на 2009 г. като при царевицата за зърно е отчетено изпреварване с 9 %.
Ожънатите площи при слънчогледа възлизат на 6 626 хил. дка или 99,82% от засетите и среден добив 220 кг/дка. Производството към същата дата е 1 461 хил. тона слънчоглед или с изменение +11,45% спрямо периода от предходната година.
Реколтираните площи с царевица за зърно възлизат на 3 085 хил. дка или 98,24% от засетите, при среден добив 632 кг/дка. Прибраното зърно е 1 950 хил. тона, което е повече с 44,44%.
Средните добиви към същата дата и при двете култури са по-високи с изменение +12,82% за маслодайния слънчоглед (195 кг/дка – 2009 г. към 220 кг/дка - 2010 г.) и +32,58% за царевицата за зърно (477 кг/дка – 2009 г. към 632 кг/дка - 2010 г.)

Предсеитбена подготовка на почвата и сеитба на есенниците, към 29.11.2010 г.
Настоящата есенна кампания е трудна за зърнопроизводителите в страната, предвид променливите метеорологични условия.
По оперативни данни към 29.11.2010 г. предсеитбена подготовка на почвата е извършена на 14 327 хил. дка с минимално изменение от 1,35% по-малко, за същият период спрямо 2009 г.
Засетите площи при пшеницата възлизат на 9 990 хил. дка с изменение 1,14% по-малко и при ечемика 1 748 хил. дка, което е по-малко с 20,54% спрямо същият период на предходната година. Площите на маслодайната рапица са с 16,98% повече като достигат 2 164 хил. дка.
Анализът на данните сочат, че има забавяне на есенните мероприятия, дължащо се основно на валежите в страната, като част  от сеитбата е извършена след оптималните срокове за страната. По-малко са засетите площи със зимен ечемик, което е за сметка на увеличението на площите с маслодайна рапица.
Традиционно засяваните площи с пшеница в страната са около 10 млн. дка.
„Очаквам вие да сте инициативни и заедно да изготвим позицията на България за следващия програмен период на прилагане на ОСП”, заяви заместник-министъра на земеделието и храните Светлана Боянова пред членовете на Консултативния съвет по зърното на негово редовно заседание днес.
„Това ще бъде позицията на България, а не на Министерство на земеделието и храните”, подчерта заместник-министърът.
Светлана Боянова представи пред членовете на консултативния съвета по зърното позицията на страната ни към този момент, като уточни, че истинският дебат тепърва предстои и тя очаква наистина активно включване в него от страна на неправителствения сектор, бизнеса и обществеността.

Още новини