Начало Новини Актуално Зърнопроизводството остава водещ приоритет

Зърнопроизводството остава водещ приоритет

Актуално

зърнопроизводството водещ приоритетСектор Зърнопроизводство остава водещ приоритет в политиката, която ще следваме, заяви по време на заседание на Консултативния съвет по зърното министърът на земеделието и храните проф. Иван Станков. Той подчерта, че с встъпването си на този пост, той е поел ангажимент за запазване на едно стабилно и сериозно зърнено производство.

Проф. Станков подчерта, че за него е особено важно да се запази ръст в това производство, като успоредно с това се развиват и сектори, които имат нужда от подпомагане – животновъдство, зеленчукопроизводство, овощарство, лозарство, съобщиха от пресцентъра на земеделското министерство.

Министър Станков направи общ обзор на последните дебати по бъдещето на ОСП след 2014 г., а заместник-министър Снежана Благоева запозна членовете на съвета с детайли по развитието на дебата в частта, засягаща най-пряко сектор Зърно. Заместник-изпълнителния директор на ДФ Земеделие Свилен Костов от своя страна представи данни за очертани площи във връзка с агроекологичните плащания, отнасящи се до сеитбообръщението на културите и опазването на почвите.

Данните, предоставени от дирекция Растениевъдство, както и  от браншовите организации в сектор Зърно сочат, че като цяло есенните посеви към момента са в добро и много добро състояние. 85,8% от площите с пшеница и 79,1% при ечемика са в добро до много добро състояние според дирекция Растениевъдство по обобщени данни, предоставени от обследване на 10% от засетите площи от областните дирекции Земеделие. Средно е състоянието на 12,8% от пшеницата и на 19,4% от ечемика.

Намалели са площите в незадоволително състояние спрямо предходната година като достига при пшеницата 1,5% и 1,9% при ечемика. При обследването няма отчетени пропаднали площи с пшеница и ечемик от неблагоприятни климатични условия.

В рамките на пролетната кампания при есенниците са подхранени с азотен тор 90,2% от обследваните площи при пшеницата, което е с 7,6% повече в сравнение с предходната година (82,6%) и при ечемика – 91,5% или с 9,4% повече (82,1% - 2012 г.). Към края на месец март с хербициди са третирани 18,5% от площите с пшеница и 15,3% от площите на зимния ечемик.

При зимната маслодайна рапица, липсата на достатъчно влага през есента, в отделни райони на страната затрудни обработката на почвата и сеитбата й. Това доведе до забавяне на поникването и нормалното й развитие. Някои от площите бяха презасети с житни култури още през есента. До момента състоянието на рапицата в различните райони на страната е различно, като се наблюдават нормални посеви, гарнирани с добре оформени розетки и такива които са в различни фази от развитието. Вследствие от сушата през есента и ниските температури през зимата, част от слабо развитите посеви са допълнително проредени или изтеглени, информира дирекция Растениевъдство.

От обсъжданията става ясно още, че на места има закъснение с подготовката на площите и сеитбата на пролетни култури заради падналите валежи. Същевременно в райони като Варна, Провадия, Пазарджик, Пловдив и районите в Северозападна България пролетната кампания е в ход по данни на браншовите организации от сектора.

Национална служба по зърното предостави информация за зърнените наличности. Към 31.03.2013 г. зърното от основните зърнени култури - пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, рапица, ръж, овес и тритикале са в размер на 2 690 676 тона. Запасите от зърно в края на март 2012 г., са възлизали на 2 351 385 тона, което е с 339 291 тона повече спрямо миналата година.

Още новини