Начало Новини Актуално Зърнопроизводителите ще получат кредити за предстоящата сеитбена кампания

Зърнопроизводителите ще получат кредити за предстоящата сеитбена кампания

Актуално

Държавен фонд Земеделие ще отпусне 15 млн. лв. на зърнопроизводителите под формата на целеви кредити. Парите се дават за закупуване на семена и торове за реколта 2010, съобщиха от пресцентъра на Министерството на земеделието и храните. Заделеният финансов ресурс за кредитиране на производителите за покупка на минерални торове е в размер на 9 000 000 лв.

За покупката на семена за засяване на площите с пшеница са предвидени 6 000 000 лв., пише 19min.bg. На декар помощта е в размер на 6 лв., както за торовете, така и за семената. Максималният размер на паричните средства, които всеки земеделски производител може да получи за една календарна година по всички краткосрочни финансови линии е до 130 000 лв.
Земеделските производители се задължават да възстановят предоставения целеви кредит, заедно с 3% годишна лихва от деня на получаването в срок до 1-ви октомври на следващата година. Договарянето на целевите кредити за реколта 2010 ще се извършва от 10 септември до 13 ноември, а изплащането им трябва да приключи до 15 декември. Управителният съвет на ДФ “Земеделие” одобри в четвъртък разпределението на финансовия ресурс за субсидиране на производителите на ориз, на база подадени в Областните поделения заявления. За реколта 2009 те ще получат целева субсидия за ползване на поливна вода за оризовите насаждения в размер на 2.30 лв. на декар. Общата сума, която е заделена от бюджета на фонда по това направление е в размер на 188 000 лв.. Те ще бъдат отпуснати за 80 632.909 декара, засети с ориз. Крайната дата за договаряне е до 30.09.09 г.
Изплащането на субсидиите ще приключи до 15.12.2009 г. Увеличаване на заделения от ДФЗ финансов ресурс ще има за целево субсидиране за подпомагане изхранването на животни и птици от Националния генофонд и контролираната част на популацията през 2009 г.. Бюджетът за подпомагане на фермерите за изхранване на животни и птици се увеличава от 7 000 000 лв. на 7 310 000 лв., с което ще се изплатят субсидиите по приети вече документи на още 60 земеделски производители, подали документи до крайния срок на подаване-08.05.09 г. Крайният срок за изплащането на помощите е 30 октомври 2009 г. Производителите на биволско, овче и козе мляко, ще получат субсидиите си за месец април, реши още УС на ДФЗ на заседанието си в четвъртък. За целева субсидия за произведено и продадено качествено биволско, овче и козе мляко през 2009 г. е одобрен ресурс от УС на ДФ”Земеделие” в размер на 10 000 000 лв.
В момента продължават проверките на некоректните земеделски производители, кандидатствали по тази мярка. Същевременно постъпилите в областните поделения на ДФ ”Земеделие” документи за кандидатстване от производителите на биволско, овче и козе мляко за месец април са 2057. Всеизвестен е фактът, че земеделските производители са притиснати от ниските изкупни цени на продукцията им, високи цени на фуражите, ограниченото кредитиране на сектора от търговските банки и не на последно място от икономическата криза. Към момента подпомагането с оборотни средства на фермерите, особено в сектор животновъдство, е почти изцяло чрез предоставянето на финансиране под формата на държавни помощи. С цел да се удовлетворят всички заявки за подпомагане, УС на ДФЗ реши на производителите на биволско, овче и козе мляко да се изплати субсидия и за месец април. Това налага общият бюджет от 10 000 000 лв. по това перо да се увеличи на 12 038 490 лв.. Допълнителните средства ще се осигурят чрез корекция в план- сметака на фонда за сметка на резерва за субсидии за нефинансови предприятия.

Още новини