Начало Новини Актуално Зърненият баланс на България е осигурен

Зърненият баланс на България е осигурен

Актуално

Зърненият баланс е осигурен, увери заместник-министър Цветан Димитров на пресконференцията днес, като се позова на оперативни данни, предоставени от Главна дирекция Земеделие на Министерство на земеделието и храните към 5 ноември. Той информира за получените количества зърно през настоящата кампания, като уточни, че жътвата при основните пролетни култури все още не е напълно приключила и макар и много малки количества все още се прибират.

Прибраната царевица за зърно е 1 268 910 тона, а количеството маслодаен слънчоглед - 1 308 410 тона, съобщиха от пресцентъра на земеделското министерство.
Продължава и сеитбата на есенниците, като засети площи при площи при пшеницата са 8 681 596 дка, при ечемика – 1 881 338 дка, ръж – 68 918 дка, тритикале – 58 703 дка и зимна маслодайна рапица – 1 728 205 дка.
Изненадващо висок и над предвижданията е ръстът на засетите площи с  рапица, като те са нараснали с над 70% спрямо предходната година, когато са засети 1 033 269 дка, уточниха от Главна дирекция „Земеделие”, което потвърждава фактът, че културата се утвърждава като много атрактивна за стопаните в последните години.
Общият размер на площите, на които е извършена предсеитбена подготовка към 5 ноември е 12 997 615 дка, а площите, на които е извършена дълбока оран – 6 897 182 дка, се уточнява още в информацията.
По отношение на резултатите от жътвата на есенниците от отминалата лятна кампания за прибиране на реколта `2009, по неокончателни (предварителни) данни на дирекция Агростатистика реколтата възлиза на 4 млн. тона пшеница и 847 хил. тона  ечемик.
По информация на Националната служба по зърното и фуражите, извършено е представително окачествяване на обикновената зимна пшеница в страната от реколта `2009, с цел установяване на качеството на зърното.
От службата информират, че в периода на интензивната жътвена кампания са били взети 1 692 броя проби от прибраните към момента на обследването 1 403 335 тона пшеница от зърнопроизводителните райони на страната в 27 области, които съставляват 38,5%-тна извадка по отношение на взетите за базови оперативни данни на МЗХ за реколтираното в този период количество от 3 647 000 тона и формират представителността на извършеното окачествяване.
19, 6% от пшеницата от реколта ;2009 е от ІІБ- група, а от първа – 0,9 % и от втора – 6,5%. Преимуществено останалата част е от трета група, но 20,7% от цялото количество зърно е със сравнително добри хлебопекарни показатели и пригодно за производство на хляб и хлебни изделия, като то би могло да се определи обособи като ІІІ+ група.
Т.е. според тези предварителни данни за качествените показатели на пшеницата общо около 47,7% е с качество, удовлетворяващо технологичните изисквания за зърнопреработка и хлебопроизводство.
Това зърно притежава показатели над минималните технологични изисквания за хлебопроизводство: хектолитрова маса над 71,0 кг/хл, добив на мокър глутен над 20,0% и число на хлебопекарната сила над 45,0 условни единици, което покрива потребността на страната от зърно за хляб, хлебни и сладкарски изделия.
По данни на Агенция „Митници”, предоставени на Националната служба по зърното и фуражите, износът на пшеница през 2009 година е 8 404 тона от нова реколта и 1 289 745 тона от реколта 2008г.
Изнесеният ечемик е 276 159 тона от реколта `2008 и 102 тона от нова реколта `2009.
Изнесеното количество царевица от реколта `2008 е 125 884 тона, а от реколта `2009 – 54 132 тона. Износът на черен маслодаен слънчоглед е 183 631 тона от реколта `2008 и 158 972 тона от реколта `2009.
Данните за износа на брашно сочат общо 521 тона износ от производство от реколта `2009.
От Националната служба по зърното и фуражите се уточнява, че всички посочени данни за износ се отнасят само за страни извън територията на ЕС.

Още новини