Начало Новини Актуално Заравят изкопите по бул. Христо. Ботев в Стара Загора до 12 дни

Заравят изкопите по бул. Христо. Ботев в Стара Загора до 12 дни

Актуално
вик ремонт

До 15 ноември най-късно немската строителна фирма Pfeiffer ще поднови работата си по технологичните отвори по бул. "Христо Ботев" в Стара Загора и те ще бъдат засипани, трамбовани и асфалтирани. Уверението даде главният инженер на държавната водоснабдителна фирма в областния град инж. Стоян Балев.

Той подробно разясни какви бяха причините да не се завършат по-рано строително-монтажните работи, свързани с реконструкцията на магистралния водопровод по бул. "Христо Ботев" в град Стара Загора.
Инж. Балев припомни, че в проекта по подмяната на водопровода, който е приключен на над 90% от предвидените дейности, беше заложено използването на безизкопна технология. Целта й беше да възпрепятства възможно най-малко движението по тази сравнително натоварена транспортна артерия на областния град, добави експертът. В обектите, които ВиК-Стара Загора финансира със собствени средства и тези, които се финансират от Европейската банка за възстановяване и развитие, особено в градски условия, все по-често се прибягва до тази технология. "Безизкопното полагане на тръби показва редица преимущества: като две от най-важните са намалени инвестиционни разходи за подмяна на мрежата и липса на траншейни изкопи по цялото протежение на съответната улица", подробно поясни главният инженер на ВиК.

Подмяната на магистралния водопроводен клон по бул. "Христо Ботев" вече не само е намалила драстично физическите загуби на питейна вода, изтичала при открити аварии, но е и подобрила качествата на питейната вода в района. Тъй като вече са отпаднали от експлоатация около 2 км стари и с отдавна изтекъл амортизационен срок на годност азбестоциментови (етернитови) водопроводи.
Към момента след фактически реализираната вече промяна дейностите по обекта не са приключили окончателно. Причината за това е спиране на работата на изпълнителя на обекта - немската строителна фирма "Pfeiffer", заради забавено плащане към изпълнителя от страна на финансиращия орган ЕБВР.
За съжаление, ВиК-Стара Загора не може да влияе на паричния поток и евентуалното ускоряване на превода от страна на международната институция, изрично подчерта инж. Стоян Балев. След като миналата седмица въпросният превод от страна на банката е бил осъществен, строителната фирма, която е изпълнител, вече поднови работата си и технологичните отвори по бул. "Христо Ботев" ще бъдат засипани, трамбовани и асфалтирани най-късно до 15 ноември.

Информация: вестник Новината

Още новини