Начало Новини Актуално Заради студа съкращават времетраенето на учебните часове в Старозагорско

Заради студа съкращават времетраенето на учебните часове в Старозагорско

Актуално

Във връзка с писмо с изх. № 74/25.01.2010 г. бе възложено на директорите на училища проучване и последваща организация за започване на учебните часове за дните 26.01.2010 г., 27.01. 2010 г. и  28.01.2010 г.  с по-късен  начален  час, най-вече за учениците от начален етап на основно образование (І-ІV клас), без да се нарушават разпоредбите на Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, съобщиха от Регионалния инспекторат по образование в Стара Загора.

Продължителността на учебния час е:
тридесет минути - в подготвителния клас;
тридесет и пет минути - в I и II клас;
четиридесет минути - в III и IV клас;
четиридесет и пет минути - в V-XIII клас - в дневна форма на обучение;
четиридесет минути - във вечерна форма на обучение;
петдесет минути - по учебна и лабораторна практика.
Почивките между учебните часове са с продължителност не по-малко от 10 и не повече от 30 минути.  Когато обучението се организира на две смени, продължителността на учебния час в V-XIII клас може да бъде 40 минути с разрешение на началника на регионалния инспекторат по образованието. Учениците от I клас се обучават само предиобед.

Промяна на началния час на учебните занятия ще има в следните училища от област Стара Загора:
9:00 ч. СОУ В.Левски, гр. Стара загора (за учениците от І клас);
8:20 ч. СОУ В. Левски, гр. Стара Загора (за учениците от ІІ и ІІІ клас);
8:30 ч. ОУ, с. Хрищени
8:30 ч. І ОУ Г.Бакалов, гр. Стара Загора (за учениците от начален етап);
8:30 ч. ІІ ОУ П.Р. Славейков, гр. Стара Загора;
8:30 ч. ІV ОУ К.Христов, гр. Стара Загора (за І, ІІ и ІІІ клас) ;
8:30 ч. VІ ОУ Св.Никола, гр. Стара Загора (за учениците от І клас);
8:00 ч. ОУ Самара, гр. Стара Загора;
9:00 ч. ОУ Г.Райчев, гр. Стара Загора (за учениците от начален етап);
8:30 ч. ОУ, с. Братя Кунчеви
8:30 ч. ОУ Чудомир, гр. Казанлък (за учениците І-ІV клас);
8:00 ч. ОУ Чудомир, гр. Казанлък (за учениците от V-VІІІ клас); 
9:00 ч. ОУ, с. Ягода;
9:00 ч. ОУ, с. Енина;
8:30 ч. ОУ, с. Търничане;
8:30 ч. ОУ, с. Трояново;
8:00 ч. ОУ, с. Гранит;
8:00 ч. ОУ, с. Коларово;
8:00 ч. ОУ, с. Горно Сахране;
8:30 ч. ОУ, с. Сърнево;
8:30 ч. ОУ, с. Тулово;
8:30 ч. ОУ, с. Паничерево ( за учениците от начален етап);
8:00 ч. ОУ, с. Шейново (за учениците от начален етап);
8:00 ч. І ОУ, гр. Раднево (за учениците от начален етап);
9:00 ч. ОУ, с. Черна гора;
8:30 ч. НУ, с. Зимница;
8:30 ч. ОУ, с. Горно Черковище;
8:30 ч. НУ, с. Елхово;
8:00 ч. ОУ, с. Мирово;
8:30 ч. ОУ, гр. Мъглиж
8:30 ч. ОУ, с. Ръжена
9:00 ч. ОУ, с. Бузовград
8:30 ч. НУ, с. Нова махала.


 

Още новини