Начало Новини Актуално Заради студа малките ученици от Стара Загора започват по-късно училище

Заради студа малките ученици от Стара Загора започват по-късно училище

Актуално

Поради ниските температури учебните часове за дните 26, 27 и 28 януари 2010 г. ще започват с по-късен начален час, съобщи началникът на Регионалния инспекторат по образованието Любомир Любенов. Това се отнася най-вече за учениците от начален етап на основно образование (I-IV клас), без да се нарушават разпоредбите на Правилника за прилагане на Закона за народната просвета.

От 8.30 ч. ще започват часовете за учениците от училищата в Стара Загора: I ОУ "Г.Бакалов" - но само за начален етап; II ОУ "П.Р. Славейков"; IV ОУ "К.Христов" - за I, II и III клас; VI ОУ "Св.Никола" - само за първолаците, и ОУ - с. Братя Кунчеви. Всички ученици на ОУ "Самара" ще учат от 8 часа. От 9 ч. - ОУ "Г.Райчев" - само за учениците от начален етап.
В СОУ "Васил Левски" учебните занятия за I клас ще започнат от 9.00 часа, а за II и III клас - в 8.20 часа.
От 8.30 ч. ще учи началната степен на ОУ "Чудомир", Казанлък, а от 8.00 ч. - от V-VIII клас.  
От 8.00 ч. ще учат учениците от ОУ, с. Гранит; ОУ, с. Коларово; ОУ, с. Горно Сахране; ОУ, с. Шейново (за учениците от начален етап); I ОУ, гр. Раднево (за учениците от начален етап); ОУ, с. Мирово.
От 8.30 ч. - ОУ, с. Търничане; ОУ, с. Трояново; ОУ, с. Сърнево; ОУ, с. Тулово; ОУ, с. Паничерево (за учениците от начален етап); НУ, с. Зимница; ОУ, с. Горно Черковище; НУ, с. Елхово; ОУ, гр. Мъглиж; ОУ, с. Ръжена; ОУ, с. Бузовград, и НУ, с. Нова махала. От 9.00 ч. - ОУ, с. Ягода; ОУ, с. Черна гора, и ОУ, с. Енина.

За втора смяна няма промяна.

Решението за промяна на началния час на учебните занятия е взето след направено проучване от директорите на училищата и последваща организация за това, пише вестник Старозагорски новини.
Според чл. 80 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета дневната форма на обучение е присъствена и се провежда между 7 и 19 часа в учебните дни. Според чл.96.(1) продължителността на учебния час е тридесет минути - в подготвителния клас; тридесет и пет минути - в I и II клас; четиридесет минути - в III и IV клас; четиридесет и пет минути - в V-XIII клас - в дневна форма на обучение; четиридесет минути - във вечерна форма на обучение; петдесет минути - по учебна и лабораторна практика.
Почивките между учебните часове са с продължителност не по-малко от 10 и не повече от 30 минути.
Когато обучението се организира на две смени, продължителността на учебния час в V-XIII клас може да бъде 40 минути с разрешение на началника на Регионалния инспекторат по образованието.
Учениците от I клас се обучават само предобед.

Още новини