Начало Новини Актуално Заради гафове по европроекти глобяват Община Стара Загора с над 240 000 лева

Заради гафове по европроекти глобяват Община Стара Загора с над 240 000 лева

Актуално
Стара Загора

С над 240 000 лева ще бъде санкционирана Община Стара Загора за констатирани нередности по европейски проекти, реализирани или стартирали през предходния кметски мандат, стана ясно от пресконференция, дадена от кмета Живко Тодоров.

При проекта Електронна платформа за обмен на добри практики за развитие на регионален туризъм големият проблем е, че при изработването му беше разделен в две части. Първата от 70 000 лева включваше подготовка на елементи, подбор на кадри, подготовка на модули и втората част - изработването на самата платформа и пускането ѝ в действие. Според Агенцията за държавна финансова инспекция констатираната нередност е, че проектът не би следвало да бъде разделен, т.е. да се правят две процедури, и най-вероятно ще бъде наложена 25% финансова санкция върху размера на цялата сума без ДДС, което означава 38 000 лева за сметка на общинския бюджет, уточни Георги Симеонов, директор на дирекция Устойчиво развитие и евроинтеграция.
Към момента МРРБ е констатирало нарушение при възлагане на обществена поръчка за проектиране на ремонта на кв.Железник. То е трябвало да бъде възложено на един проектант, а е допуснато разделение на поръчката. Очаква се решение от МРРБ за налагане на финансова корекция в размер на 119 000 лева, пише вестник Старозагорски новини.

Другото нарушение при изпълнение на проекта За децата на Стара Загора - с отговорност и любов е от същия порядък: При подготовката му е възложен енергиен одит на всички включени сгради чрез разделение на поръчката. Още при първото междинно плащане сумата от 89 632 лева не е възстановена на Общината. Сумата не може да бъде обжалвана - т.е. старозагорските данъкоплатци ще плащат за нечия грешка!

Нарушението, което се повтаря, е разделянето на поръчките - каза г-н Тодоров. - Това не бива да се допуска в бъдеще. Ще получим подробна информация кой е работил по тези поръчки и каква е причината да бъдат разделени. След изясняване на подробностите ще потърсим съответната отговорност от служителите.
Кметът е категоричен, че от сега нататък ще се подобри контролът по тръжните процедури, ще разчита и на гражданския сектор и съответните неправителствени организации - Камара на строителите и др. Сигналът, който даваме с днешната пресконференция, е в администрацията да бъде всичко коректно, да бъде съобразно законодателството, каза Тодоров.

Най-важният проект, който в момента се изпълнява, е за квартал Железник на стойност 8 600 000 лева. В началото на декември предстои да се получи авансово плащане. Проектът трябва да приключи до май 2012 г.
Много важен е и проектът за регионалното депо за отпадъци. На 12 декември 2011 г. има насрочено дело във Върховен административен съд, за да се разгледа ОВОЗ-ът. По-нататъшното му развитие зависи от резултата от делото.
Проектът за Интегриран градски транспорт трябва да бъде предаден до 15 март 2012 г. През следващата седмица, след встъпване в длъжност на зам.-кметовете, ще се проведе работна среща с консултанта, за да бъдат отстранени всички пречки за успешното му предаване.
В началото на 2012 г. предстои подписване на проект за модернизация на Отделението по лъчелечение при Онкодиспансер - Стара Загора, за 6 800 000 лв. и за построяване на 7 жилища за деинституциализация на децата от социалните домове в селата Петрово и Сладък кладенец за 5 000 000 лева.

На 23 ноември т.г. ще бъде подписван договор за Превръщане на паметниците на културно-историческото наследство на Стара Загора в туристическа атракция за 4 300 000 лева.

Анализът, който представи Георги Симеонов, показва, че за изминалия мандат 2007 - 2011 г. Община Стара Загора има реализирани проекти за 14 209 000 лв. В тази цифра влизат изпълнени проекти не само по оперативните програми, но и на МТСП, МОСВ и т.н.

Има възможност през следващите две години в Стара Загора да влязат над 100 млн. лева по европейски проекти - заяви кметът. - Има възможност да се кандидатства и по други проекти - в МОСВ за канализация, по фонд Козлодуй за енергийна ефективност в учебните заведения. Предстои да се направи енергиен одит на сградите и да се приготвят работни проекти.

През следващата седмица ще се обяви конкурс за идейни проекти за пространствено решение и функционална характеристика на Музея на религиите и за дигитализация на Неолитни жилища. Ще бъде сформирана комисия с необходимия авторитет и компетенции. На база на избраните предложения, ще бъдат изготвени работни проекти и ще се кандидатства, когато в началото на 2012 г. бъде отворена Норвежката програма.

Имаме амбицията да реализираме всеки един от проектите без да се допускат нарушения, за да се получи цялостното финансиране, подчерта Тодоров. Европейските проекти и усвояването на европейските фондове бяха в предизборната му програма като кандидат от ПП ГЕРБ. Затова в първия ден след полагане на клетва старозагорският кмет проведе нарочни срещи в МРРБ и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, за да се уточнят основните позиции, по които Стара Загора е страна.

 

Още новини