Начало Новини Актуално Запорират имуществото на над 1000 фирми в Стара Загора

Запорират имуществото на над 1000 фирми в Стара Загора

Актуално

Публичните изпълнители от НАП - Стара Загора, запорират банкови сметки, движимo и недвижимо имущество на 1011 фирми в региона за неплатен данък-печалба. Некоректните клиенти вече са получили покани за доброволно изпълнение на задълженията си. Много малка част от тях обаче са се отзовали и са предприели необходимите мерки за погасяване на дължимото към хазната. Сумата на неплатения корпоративен данък е в размер на над 3 милиона лева.

От офиса на НАП в Стара Загора приканиха и още 227 лица и фирми от региона да внесат доброволно просрочените си задължения. Всички те са "забравили" да платят на хазната в законовия срок данък върху доходите на физически лица в размер на над 158 905 лева. В случай, че лицата не се явят в посочения в поканите срок и не предприемат действия за плащане на дължимите суми, служителите на НАП ще преминат към принудително събиране на задълженията. Най-често прилаганите обезпечителни мерки са: запор на трудови възнаграждения, запор на банкови сметки, възбрани на недвижимо имущество, запор на леки и товарни автомобили и други.
Към края на септември в бюджета от офиса на НАП в Стара Загора са постъпили 80% от планираните за годината приходи от данък върху доходите на физическите лица.

Информация: вестник Старозагорски новини

Още новини