Начало Новини Актуално Започват теренни проверки на земеделски площи за кампания 2020 г.

Започват теренни проверки на земеделски площи за кампания 2020 г.

Актуално

земеделиеМинистерство на земеделието, храните и горите стартира специализираните теренни проверки на физически блокове (ФБл) , чрез които ще бъдат обновени данните в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) за кампания 2020. Целта е да се установи дали площите във ФБл, както и заявените извън обхвата на слоя Площи, допустими за подпомагане за кампания 2020 г., отговарят нa критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ.

Проверките касаят и определяне или актуализиране на границите на физическите блокове, както и техния начин на трайно ползване. За втора поредна година на завишен контрол подлежат ФБл, в които са заявени площи по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци. В това число влизат и такива, при които към момента на заявяване посочената култура не отговаря на начина на трайно ползване на физическия блок.

Съгласно заповед на министъра на земеделието и храните, Областните дирекции (ОД) Земеделие организират извършването на проверките. Те могат да се извършват и без присъствието на земеделските стопани, когато по обективни причини не е бил осъществен контакт с него или когато, въпреки че е информиран, не присъства по време на проверката по график.

Списъците с физически блокове, определени за проверка, индикативните графици за проверка, както и всяка друга информация от значение за провеждането на теренните проверки, се публикуват на интернет страниците на съответната ОД Земеделие, както и на информационните табла в ОД Земеделие и всички общински служби по земеделие в областта.

Предвижда се проверките на ФБл да приключат до 2 октомври. В резултат на събраните данни и предстоящата дешифрация на Цифровата ортофото карта от новото самолетно/сателитно заснемане, ще бъде определен обхватът на специализирания слой Площи, допустими за подпомагане за кампания 2020 г.

Още новини