Начало Новини Актуално Започват обществени консултации по Наредба за ВЕИ

Започват обществени консултации по Наредба за ВЕИ

Актуално
Солари

Започват обществените консултации по Наредбата за набирането и предоставянето на информацията чрез националната информационна система за потенциала, производството и потреблението на енергия от ВЕИ в Република България, съобщиха от пресцентъра на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

Документът урежда съдържанието и структурата на данните, свързани с енергията от възобновяеми източници, включително на биогорива и енергията от възобновяеми източници в транспорта. Регламентирани са и редът за актуализирането и поддържането на националната информационна система.

Агенцията за устойчиво енергийно развитие, която ще бъде правоприемник на Агенцията за енергийна ефективност, ще бъде отговорна за събирането, обработването, систематизирането, съхраняването и използването на предоставената информация.

Наредбата регламентира също и методите за събиране на информация, както и сроковете за подаването й от съответните задължени лица.

Съдържанието е достъпно и на портала за обществени консултации. Предложения по текстовете на Наредбата може да изпращате в 14-дневен срок на следния имейл адрес: tz.mihailova@mee.government.bg.

Още новини