Начало Новини Актуално Започват информационни дни по оперативна програма Конкурентоспособност

Започват информационни дни по оперативна програма Конкурентоспособност

Актуално

Дирекция Европейски фондове за конкурентоспособност в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма като Управляващ орган, съвместно с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, като Междинно звено по ОП „Конкурентоспособност”, стартират поредица от информационни семинари в подкрепа на бенефициентите по програмата.

Информационните дни ще се проведат в 21 града на страната по определен график в продължение на един месец. Първата среща от тази поредица е във Враца на 7 юни.
По време на информационните дни лектори от Управляващия орган и Междинното звено ще запознаят детайлно представителите на бизнеса, както и всички заинтересовани страни с условията и начина на кандидатстване по вече обявените процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата. Това са „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”, „Технологична модернизация в големи предприятия”, „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”, „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”, както и „Подкрепа за създаване на технологични паркове”. Пълният пакет от документи по тези процедури са публикувани на следните интернет страници. www.opcompetitiveness.bg, www.ibsme.org и www.eufunds.bg.
Поредицата семинари се провеждат като част от политиката на МИЕТ за откритост и прозрачност при финансирането по ОП „Конкурентоспособност”. Тя цели подобряване информираността на бенефициентите, улесняване на достъпа до финансиране и по-висока усвояемост  на средствата от европейските структурни фондове.
Информационните дни са отворени за всички желаещи. Участието в тях е безплатно.

 

ГРАФИК

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ 2010 г.

ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007 – 2013

Ще бъдат представени следните процедури за подбор на проекти:

  • BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”;
  • BG161PO003-2.1.07 „Технологична модернизация в големи предприятия”;
  • 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”;
  • BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”;
  • BG161PO003-1.2.01 „Подкрепа за създаване на технологични паркове”.

Град

Дата

Място за провеждане Адрес

1.

Враца

 

07.06.2010

 

 

11.00 – 16.30 ч.

Конферентна Зала-Търговско промишлена палата

Гр. Враца,

Ул. Христо Ботев, № 1, Дом на културата

2.

Монтана

08.06.2010

 

9.30  – 15.00 ч.

Конферентна зала

Областна администрация

Пл. „Жеравица” № 1

 

 

3.

Видин

09.06.2010

 

9.30  – 15.00 ч.

Конферентен център – Областна администрация

Ул.”Дунавска” № 6

 

4.

Плевен

10.06.2010

9.30  – 15.00 ч.

Зала „Плевен”–

Областна администрация

Гр. Плевен,

пл. „Възраждане” №1

 

5.

Русе

11.06.2010

 

9.30  – 15.00 ч.

 

Пленарна зала – Общинска   администрация

Пл.”Свобода” № 6

 

 

6

Велико Търново

14.06.2010

 

11.30 – 16.30 ч.

 

Best Western – хотел „Премиер”; Конферентна зала “Царевец”

5000 гр. Велико Търново, ул. “Сава Пенев”1

 

7

Търговище

15.06.2010

9.30  – 15.00 ч.

Конферентна Зала

Х-л „Терра Европа”

 

 

8

Шумен

16.06.2010

9.30  – 15.00 ч.

Община „Шумен”

Бул. „Славянски” № 17

 

 

9

Варна

 

17.06.2010

9.30  – 15.00 ч.

Хотел „Голдън Тюлип”, Зала „Дали” (бивш Бизнес Хотел Варна).

Бул. "Христо Ботев" № 3А

 

 

 

10

Силистра

18.06.2010

9.30  – 15.00 ч.

Зала

Областна администрация

Ул. „Добруджа” № 27

 

 

11

Пловдив

21.06.2010

 

 

11.00 – 16.30 ч.

Конферентна Зала

 

Парк-хотел „Санкт Петербург”

 

бул.”България”97

12

Стара Загора

 

22.06.2010

 

 

9.30  – 15.00 ч.

Конферентна Зала – хотел „Верея”

13

Сливен

23.06.2010

 

9.30  – 15.00 ч.

Зала

Областна администрация

ул.”Димитър Добрович” №3

14

Бургас

24.06.2010

 

 

9.30  – 15.00 ч.

 

 

 

 

Зала

„Амфибия”,

хотел „Аква”

К-с „Лазур”

Бул. „Демокрация”

 

 

15

Смолян

28.06.2010

 

11.30 – 16.30 ч.

 

Заседателна зала - Областна администрация –

бул. „България” №14

 

 

 

16

Кърджали

 

29.06.2010

 

9.30  – 15.00 ч

Зала

Областна администрация

Бул. „България” № 41

 

 

17

Хасково

30.06.2010

 

9.30  – 15.00 ч.

Заседателна зала – Областна администрация

 

Пл. „Свобода” № 5

 

18

Благоевград

05.07.2010

 

11.00 – 16.00 ч.

 

Аудиториум „Андрей Делчев” – студентски коплекс „Скаптопара” на Американски университет

 

ул. „Александър Стамболийски” №54

19

Гоце Делчев

 

06.07.2010

 

 

9.30  – 15.00 ч.

 

Конферентна зала в хотел „Неврокоп”

 

ул. „Михаил Антонов” 1

 

20

Сандански

 

07.07.2010

9.30  – 15.00 ч.

Конферентна зала на хотел „Свети Никола”

 

ул. Македония” 1

 

21

София

09.07.2010

10.00 – 16.00 ч.

Зала №11 – НДК

/кино „Люмиер” в новата част на

НДК/

 

 

 

Още новини