Начало Новини Актуално Започва спирането на двата котела на ТЕЦ-а на Брикел

Започва спирането на двата котела на ТЕЦ-а на Брикел

Актуално
Брикел спира

Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) - Стара Загора започва действия за извеждане от експлоатация на двата котела на ТЕЦ Брикел. Котлите бяха оставени да работят до края на настоящия отоплителен сезон съгласно решение на Министерския съвет от 17 ноември 2010 г., като краткосрочна мярка за осигуряване на отоплението на град Гълъбово.

Брикел изпълни задълженията си по отразяване на годишните верифицирани емисии и предаването на квоти за предходната година, равняващи се на количеството верифицирани емисии до 30 април 2011 г. в Националния регистър, се казва в съобщение на МОСВ. През март Брикел внесе в Изпълнителната агенция по околна среда заявление за издаване на комплексно разрешително, за да може да възстанови дейността си. В рамките на законноустановените срокове МОСВ ще съдейства за бързо осъществяване на екологичните процедури за издаване на комплексното разрешително, което да гарантира експлоатацията на предприятието, съобразно изискванията на екологичното законодателство, отбелязват от министерството.

Още новини