Начало Новини Актуално Започва рехабилитацията на котлите в Брикел

Започва рехабилитацията на котлите в Брикел

Актуално

БрикелБрикел АД спази изпратените от РИОСВ предписания и от 31 август  представихме плана за временното спиране на инсталациите, съобщи зам.-изпълнителният директор инж. Георги Златев. "Планът ни е съобразен с нашите виждания за поетапна рехабилитация - поетапно извеждане, рехабилитиране и ново въвеждане на мощностите.

От 1 септември, втори котел влиза в рехабилитация, като дисциплинирани енергетици сме спазили всички изисквания, уведомили сме Централното диспечерско управление. Ще изпълним ангажимента си до завършване на рехабилитацията и изграждането на сероочистващата инсталация да не работим с повече от три котела", добави той. Планираната инвестиция е в размер на 45 млн. лева. Вече е сключен договор с германската фирма "Enviroserv" за проектиране, доставка и инженеринг за изграждане на инсталацията за трите котела, информира вестник Старозагорски новини.
Комплексното разрешително на дружеството позволява 20 000 работни часа след края на 2007 година. Според програмата за прилагане на Директива 2001/80/ЕС след изтичането им и преди 1 януари 2012 година съоръженията трябва да бъдат изведени от експлоатация, ако не се приведат в съответствие с европейските екологични норми. Програмата обаче предвижда в това време държавата да инвестира 15 млн. лева, с което да се гарантира развитието на брикетопроизводството и топлоснабдяването на Гълъбово, което не е изпълнено.
Прекратяването на работата на "Брикел" ще нанесе непоправими щети на община Гълъбово - над 15 хиляди жители ще бъдат лишени от топлофикация, без отопление ще останат училища, детски, социални и здравни заведения. Повече от 2000 души ще останат без работа, а непроизведените 400 хиляди тона брикети ще оставят без отопление голяма част от социалнослабите не само в региона. Около 3.5 млн. тона въглища по-малко ще трябва да добива "Мини Марица-изток" годишно. Социалната значимост на проблема с евентуалното спиране на работата на дружеството е причина за широката обществена подкрепа. Общинският съвет в Гълъбово проведе извънредна сесия, на която прие декларация в защита на "Брикел", Федерацията на независимите миньорски синдикати към КНСБ също обяви подкрепата си. От община Гълъбово обещават съдействие за по-бързо издаване на разрешителните за изграждане на сероочистката, за да се ускори процесът. "Благодарни сме на всички, които ни подкрепят. Не съм и очаквал друго и няма как да не съм оптимист, смятам, че ще успеем", каза инж. Златев.

Още новини