Начало Новини Актуално Започва прием на заявления по Програмата за развитие на селските райони

Започва прием на заявления по Програмата за развитие на селските райони

Актуално
Гора

От 4 юни 2012 г. Областните дирекции на ДФ Земеделие ще приемат заявления за подпомагане по мерки 123 Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти и 313 Насърчаване на туристическите дейности, а от 6 юни ще може да се кандидатства по мярка 322 Обновяване и развитие на населените места.

Финансовата помощ за периода на прием по мярка 123, който ще продължи до 26 юни 2012 г., е в размер на 35 млн. евро, съобщиха от пресцентъра на фонда. Чрез субсидиране по мярката малките и средни предприятия от хранително-преработвателната и горската промишленост имат възможност да подобрят цялостната си дейност, конкурентоспособност и икономическа ефективност.

По мярка 313 общини и юридически лица с нестопанска цел могат да подават проектни предложения до 3 август 2012 г. Определеният бюджет за периода е 11 809 256 евро, като към него се добавя неусвоеният финансов ресурс от предишен период на прием. Целта на мярката е създаването на заетост в селските райони, като подпомага развитието на интегриран селски туризъм, разнообразяването и подобряването на туристическата инфраструктура, атракциите и съоръженията за посетители.

Финансовата помощ за обновяване и развитие на населените места е 21 млн. евро. Крайната дата за прием на заявления за подпомагане по мярка 322 е 3 юли 2012 г. Тя финансира проекти за подобряване на средата за живот в населените места от селските райони.

Подробности за условията, необходимите документи за кандидатстване и нормативната уредба са публикувани на сайта на ПРСР, в раздел Мерки.

Още новини