Начало Новини Актуално Започва поливният сезон в Напоителни системи ЕАД

Започва поливният сезон в Напоителни системи ЕАД

Актуално

Общото количество на заявените прогнозни площи за напояване в страната е 380 000 дка, обясни изпълнителният директор на Напоителни системи ЕАД, Елица Попова. Това е с 4000 дка повече от напояваните площи през миналата година. Засиленият интерес се дължи на по-благоприятните условия в сектора на селското стопанство и конкурентната цена на водата, определена от министъра на земеделието и храните, принципал на Дружеството, коментира още Елица Попова, съобщиха от пресцентъра на дружеството.

Тази година цената на гравитачната вода е 22 ст. на куб.м. без ДДС. Цената на помпената вода остава непроменена за трета поредна година. Подробна информация за новите цени за напояване по клонове за 2010 г., може да бъде открита на официалния сайт на Напоителни системи ЕАД, в рубриката Актуално - www.irrigationsystems.bg.
Първите договори за напояване вече са сключени. За разлика от предходни сезони през тази година няма да бъдат подписвани договори със земеделски производители с неразплатени задължения за минали периоди. Основни водоползватели и тази година остават оризопроизводителите в 3 от клоновете на Напоителни системи ЕАД - Пловдив, Пазарджик и Стара Загора. Те потребяват 81 % от общото количество гравитачно подавана вода от Дружеството и 50 % от помпената. Тази година площите, засети с ориз са увеличени с около 15 %, което представлява малко над 90 000 дка, допълни още изпълнителният директор на Напоителни системи ЕАД, Елица Попова.
Частични поливки в Южна България вече са направени, а в останалата част на страната вода ще бъде подадена в средата на месец май. Освен оризопроизводителите, вода за напояване използват и зеленчукопроизводителите, както и земеделските производители, отглеждащи полски и фуражни култури, тютюн и трайни насаждения в страната.

Още новини