Начало Новини Актуално Започва обществено обсъждане на две процедури по ОП Конкурентоспособност

Започва обществено обсъждане на две процедури по ОП Конкурентоспособност

Актуално
ОП Конкурентоспособност

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) стартира обществено обсъждане на проектонасоките за кандидатстване и пакета документи към тях по процедурите за Инвестиции в зелена индустрия и Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия по Оперативна програма Конкурентоспособност.

По процедурата за инвестиции в зелена индустрия българските предприятия могат да получат безвъзмездна финансова помощ на стойност 40 млн. евро. Научноизследователската и развойната дейност във фирмите се подкрепя с финансиране от ОП Конкурентоспособност с 30 млн. евро, съобщиха от пресцентъра на МИЕТ.

Двете процедури подкрепят усилията на МИЕТ за създаване на условия за устойчив растеж, базиран на развитие на отрасли с висока добавена стойност, които гарантират повишаване на конкурентоспособността на икономиката и жизнения стандарт на хората, каза заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Евгени Ангелов. Тази перспектива се вписва изцяло в стратегията на ЕС 2020 за развитие на икономика, базирана на знанието и устойчив растеж с грижа към околната среда.

Документациите за двете нови процедури са публикувани на сайта на ОП Конкурентоспособност.

Коментари по документацията за инвестиции в зелена индустрия могат да се изпращат до 24 октомври 2011 г., а за научноизследователската и развойна дейност в предприятията – до 21 октомври. Писмените становища ще се приемат на електронен адрес - public.consultation@mee.government.bg.

Чрез помощта за инвестиции в зелена индустрия българските големи предприятия ще бъдат насърчени да внедряват технологии, свързани с опазването на околната среда, ефективно използване на отпадъчните продукти и намаляването на енергоемкостта на производството. Това е ключов фактор за повишаване на тяхната конкурентоспособност.

Основна цел на процедурата за подкрепа на научноизследователската и развойната дейност в предприятията е да насърчи пазарната реализация на успешни изследователски и развойни проекти на българските компании в партньорство с научни организации и университети. Това партньорство трябва да доведе до усъвършенстване на съществуващи или внедряване на нови иновативни продукти.

Това са две от последните схеми, които предстои да бъдат отворени по програмата до края на тази година. МИЕТ планира до първите месеци на 2012 г. да бъде отворен за договаряне целият финансов ресурс на програмата, което ще осигури възможност за максимално усвояване на средствата до края на програмния период.

Още новини