Начало Новини Актуално Започва обществено обсъждане на Доклад за ОВОС на депото за отпадъци на Стара Загора

Започва обществено обсъждане на Доклад за ОВОС на депото за отпадъци на Стара Загора

Актуално

На 27 юли, от 10,00 ч. в община Стара Загора, зала 2 започва общественото обсъждане на доклада за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционното предложение за изграждане на регионално съоръжение за третиране на отпадъците, обслужващо общини Стара Загора, Казанлък, Гълъбово, Гурково, Братя Даскалови, Мъглиж, Опан, Твърдица, Чирпан, Павел баня и Раднево, съобщиха от пренцентъра на общината.

Общественото обсъждане ще се проведе по утвърден график  - на 27 юли от 16.30 ч., в сграда 2 на Общинска администрация Казанлък, бул. Розова долина 6, на  28 юли от 17.30 ч., в залата на кметството в с.Ракитница, община Стара Загора, на 29 юли от 13,00 ч., в залата на Общинска администрация Гълъбово, ул. Цар Симеон Велики 59, на 30 юли от 10.30 ч. в пленарната зала на читалището в Гурково. Докладът за ОВОС е на разположение на интересуващите се от 25.06.2010 г., всеки работен ден в сградата на РИОСВ-Стара Загора, ул. Стара планина 2, стая 2., в кметството на с.Ракитница , в Община Стара Загора, стая 603, в сградата на Общинска администрация Гълъбово, стая 9, в сграда 2 на Общинска администрация Казанлък, отдел Екология, стая 8, в сградата на Общинска администрация Гълъбово, ет.2, ст.7 – в рамките на работното време.
Писмени становища могат да се предоставят в РИОСВ-Стара Загора, Община Стара Загора, кметство с. Ракитница, Община Казанлък, Община Гурково, Община Гълъбово или на срещита за обществено обсъждане.

Още новини