Начало Новини Актуално Започва обезопасяване и почистване на двора на болничния комплекс в Стара Загора

Започва обезопасяване и почистване на двора на болничния комплекс в Стара Загора

Актуално
бездомно куче

Членовете на Местната комисия за обществен ред и сигурност (МКОРС) обсъдиха необходимите комплексни мерки за обезопасяване на района на болничния комплекс в Стара Загора. Проблемите на сигурността бяха представени от гл. инспектор Радостин Кадиев - началник сектор Охрана на обществения ред и територията полиция при ОДМВР - Стара Загора, съобщиха от пресцентъра.

Той запозна членовете на комисията с тревожните резултати от анализа на полицейската статистика. През последните две години в РУ Полиция са заявени над 40 престъпления и нарушения на обществения ред (кражби, грабежи, хулигански прояви), които са засегнали чувството за сигурност на много хора – както на персонала и пациентите на лечебните заведения, така и на хора, които просто преминават през двора на болницата - на път към дома си, училището си  или работното си място. При разговори и срещи с граждани е станало ясно, че в района са извършени и други правонарушения, които по една или друга причина не са били заявени в полицията. Това е потвърдено и от проведената през м. август анкета със служители, пациенти и посетители на болничния комплекс. Гл. инспектор Кадиев обърна внимание, че гражданите участвали в анкетата са подходили конструктивно и освен, че са помогнали за идентифициране на проблема са очертали и кръга от неотложни мерки и устойчиви решения, които трябва да бъдат взети.  Тези предложения са представени, обсъдени и одобрени на провелата се на 28.09.2010 г. обществена среща с участието на  представители от ОДМВР, Община Стара Загора, ОСИН, ръководителите на медицинските заведения, неправителствени организации, институции и фирми.
Секретарят на Община – Стара Загора и секретар на МКОРС Николина Горова представи набелязаният на срещата комплекс от мерки за обезопасяване болничния район  и свързаните с това ангажименти, поети от различните институции и организации. От ОДМВР потвърдиха, че от началото на м. октомври  е осигурен полицейски патрул в района и той ще бъде поддържан през зимните месеци. Присъстващите на днешното съвещание представители на областна служба Изпълнение на наказанията и Нелсън чистота потвърдиха готовността си от 25.10.2010 г. да започнат  почистване  на района от храсти и избуяла растителност. Потърсено е решение и на проблема за охраната на района – Община Стара Загора е кандидатствала за осигуряване на 40 охранители по програма към Агенцията по заетостта. Ангажименти са поети и от НПО, които ще участват с доброволци  в облагородяването на района. Членовете на МКОРС обсъдиха различните възможности да бъде контролирано и ограничено преминаването и паркирането на МПС в района на лечебните заведения.
Комисията взе решение да възложи на екип на ОДМВР да подготви работна карта, в която да бъдат планирани необходимите ресурси и дейности и да бъдат разписани конкретните срокове и ангажименти на всеки от партньорите.
По втора точка от дневния ред представителите на ОДМВР – Стара Загора запознаха участниците в заседанието с изпълнението на задачите по Работна карта № 2 “Гарантиране безопасност и сигурност на подрастващите в община Стара Загора”. По решение на МКОРС през лятото бе организирана кампания Безопасна ваканция 2010, в рамките на която бяха проведени срещи, занятия и състезания с деца в пет села от общината. Предстои стартиране на учебната година в “Детска полицейска академия” и провеждане – съвместно с МОС на форум Младежка безопасност. В края на срещата зам.-кмета на Община Стара Загора Белчо Белчев запозна присъстващите с предстоящите промени в организацията на движението в централната градска част.

Още новини