Начало Новини Актуално Започва набиране на предложения за общо над 21 милиона евро за съвместни проекти по две трансгранични програми

Започва набиране на предложения за общо над 21 милиона евро за съвместни проекти по две трансгранични програми

Актуално

С над 21 милиона евро ще бъдат финансирани проектни предложения по две програми Интеррег за периода 2021-2027 година – тази между България – Северна Македония и между България – Турция. Общият бюджет на програмата със Северна Македония е 8 143 233 евро, а на тази с Турция - 13 423 529 евро.


Това е записано в първите покани за проектни предложения по двете програми, които вече са публикувани на страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.


Крайният срок за подаване на концепциите е 24 юли 2023 година.


По Интеррег България – Северна Македония фокус ще е туризмът. Трансграничният регион на програмата обхваща областите Благоевград и Кюстендил в България и Североизточен, Източен и Югоизточен район в Република Северна Македония. Ще се търсят идеи за проекти, които допринасят за създаване на привлекателен и целогодишен туристически продукт в тези области, като целите са да се повиши свързаността между двете държави, да се осъществи добър маркетинг на туристическите продукти в трансграничния регион, да се повиши заетостта в туристическия сектор и се засилят връзките между туризма и природно-културните обекти.


В програмата Интеррег България-Турция ще се търсят проекти, които допринасят за постигането на устойчив и приобщаващ икономически растеж, основан на повишена конкурентоспособност на местната икономика, цифрова и зелена трансформация. Трансграничният регион на програмата обхваща областите Бургас, Ямбол, Хасково и турските провинции Одрин и Къркларели.


Дейностите и по двете програми трябва да са комбинация от инвестиции – строителство и/или доставки и меки дейности (напр. услуги).
Минимумът за финансиране на проектна идея е 500 000 евро, а максимумът - 1 000 000 евро.


Инвестиционният компонент (строителство и/или доставки) на проектната идея трябва да бъде не по-малко от 70% от общите допустими разходи.
С проекти могат да участват местни/регионални органи и власти (вкл. регионални структури на централни публични органи); малки и средни предприятия; неправителствени организации; академични, изследователски, обучителни и културни институции.

Всички партньори по проектите трябва да бъдат регистрирани и да работят в района на програмата поне 3 години преди кандидатстването. Партньорството трябва да се състои от поне един партньор от всяка страна на граничния регион.

Още новини