Начало Новини Актуално Започва набиране на преброители в Стара Загора за Преброяване 2011

Започва набиране на преброители в Стара Загора за Преброяване 2011

Актуално
преброяване на населението - 2011

От 10 ноември в продължение на един месец ще бъдат набирани преброители и контрольори за предстоящото през март 2011 година Преброяване на населението и жилищния фонд. Кандидатите ще трябва да подадат заявление и биографична справка по образец в Общинските преброителни комисии.

Документите могат да бъдат изтеглени на сайта на Преброяването (www.nsi.bg/census2011)
На последното заседание на Централната преброителна комисия бяха уточнени критериите, на които трябва да отговарят бъдещите преброители. На първо място те трябва да бъдат комуникативни. Най-подходящи са хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Не се препоръчва за преброители да се назначават данъчни служители и инспектори, и полицаи, уточняват от Регионалното статистическо бюро в Стара Загора.

Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават хората от техния преброителен участък.

За времето от 10 до 24 март 2011 година всеки преброител ще трябва да преброи средно около 200 - 250 души и 80 жилища. Средното заплащане на един преброител ще бъде около 340 лв., но то е индивидуално и зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради. Заплащането на контрольорите ще бъде подобно, като един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители.

При предстоящото преброяване в страната ще бъдат наети над 40 000 преброители и около 7000 контрольори, които в началото на следващата година ще преминат специални обучения, като ще подпишат специална декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.

В област Стара Загора се предвижда да бъдат наети над 1750 преброители и около 250 контрольори. Населението на областта по настоящ адрес към 31.12.2009 г. по данни на НСИ е 350 925 души.

Още новини