Начало Новини Актуално Започва модернизацията на отделението по лъчелечение към онкологичния център в Стара Загора

Започва модернизацията на отделението по лъчелечение към онкологичния център в Стара Загора

Актуално

модернизация отдление лъчелечениеОбщина Стара Загора стартира изпълнението на дейностите по проект Модернизиране на отделение по лъчелечение към Комплексен онкологичен център – Стара Загора ЕООД, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие.

Проектът, одобрен с договор № BG161PO001/1.1-11/2011/001 от 31.01.2012 г., е на обща стойност 6 770 801 лева, от които 282 312 лева собствен принос на община Стара Загора, а безвъзмездната финансова помощ е в размер на 5 487 143 лева, съобщиха от пресцентъра на Общината.

В официалната церемония за полагането на първата копка в двора на онкологичния център участваха председателят на Общински съвет Емил Христов, зам.-кметовете Иванка Сотирова и Янчо Калоянов, ръководителят на проекта инж. Веска Узунова, д-р Петър Чилингиров - управител на Комплексен онкологичен център- Стара Загора, д-р Златина Нанева – директор на РЗИ – Стара Загора и др.

Модернизиране на отделение по лъчелечение към Комплексен онкологичен център – Стара Загора ЕООД е проект от изключителна важност за подобряването на здравния статус на населението от четири области - Стара Загора, Сливен, Хасково и Кърджали. Преустройството на съществуващите болнични сгради и изграждането на нова пристройка, както и закупуването и внедряването на модерна апаратура за отделението по лъчелечение, са основните дейности по проекта, които ще подобрят съществуващите условия и ще създадат нови възможности за диагностика и лечение.

След реализирането на проекта близо 555 812 души от четирите области ще имат възможност да се възползват от модерните условия за извършване на диагностика, лечение, различни манипулации и процедури в съответствие със Стандартите за добра клинична практика. Подобряването на сградния фонд на онкологичния център и внедряването на съвременна апаратура ще допринесе за прилагането на индивидуален подход при лечението, комфорт и равнопоставеност при получаването на медицински грижи.

Средният годишен брой диспансерно наблюдавани пациенти на Комплексен онкологичен център – Стара Загора за 2010 г. е 17 699 болни със злокачествени новообразувания в болничното заведение, а в отделение Лъчелечение за същия период са лекувани 870 пациенти. Поради решаващото значение на ранното откриване на злокачествените образувания за своевременното и успешно лечение на пациентите, апаратурата за диагностициране е от ключово значение. Мултимодалният линеен ускорител, който ще бъде закупен и внедрен в Комплексен онкологичен център - Стара Загора ЕООД, е един от най-съвременните високотехнологични уреди за лъчелечение. През първите четири години след въвеждането му ще могат да бъдат лекувани 2160 пациенти повече.

Проектът ще доведе до разкриване на 10 работни места за медицински специалисти, ефективно функционираща и модерна база за обучение на студенти, а също и безопасни и ергономични условия на труд на персонала при обслужване на болните и техните близки.

Още новини