Начало Новини Актуално Започна работата по изграждането на фотоволтаична централа на Enel Green Power с инсталирана мощност от 2,5 MW

Започна работата по изграждането на фотоволтаична централа на Enel Green Power с инсталирана мощност от 2,5 MW

Актуално
фотоволтаична централа

Започна работата по изграждането на фотоволтаичната централа Strambino, в резултат на споразумение, подписано преди няколко месеца от изпълнителния директор на Enel Green Power Франческо Стараче и председателя на Finpiemonte Partecipazioni Паоло Марчиони. Споразумението е за развитие на възобновяеми източници в Пиемонт.

С инсталирана мощност от 2,5 MW, съоръжението Strambino ще произвежда около 3 милиона киловатчаса електроенергия на година, което е достатъчно да задоволи нуждите на 1 100 домакинства, избягвайки изпускането на 2 хиляди тона CO2.
Централата, която ще бъде изградена от поликристални силиконови слънчеви панели се очаква да влезе в експлоатация през януари 2011 г.

Реализирането на проекта ще се осъществи от новата компания на Enel Green Power - Strambino Solar, 60% собственост на Enel Green Power – компанията на Enel Group, посветена на развитието и управлението на възобновяеми енергийни източници в Италия и по света, и 40% собственост на Finpiemonte Partecipazioni – компания, контролирана от Областна администрация на Региона Пиемонт. Фирмата е активна в сферата на възобновяемата енергия и намаляването на емисиите, изпускани в атмосферата. Компанията, чрез своите дъщерни фирми притежава над 600 хиляди квадратни метра, на които могат да бъдат развити бъдещи фотоволтаични проекти.

„Инвестирането във фотоволтаичния сектор”, каза Паоло Марчини, председател на Finpiemonte Partecipazioni, „ще продължава да е сред основните ни цели, към които ще се стремим в бъдеще. Освен това, в същото време ще стартираме и нови инициативи за развитие, включващи мини-ВЕЦ и използването на потенциала, който Пиемонт предлага в тази сфера.”

„Ние вярваме в развитието на фотоволтаичното производство,” допълни Франческо Стараче, изпълнителен директор Enel Green Power, „по-специално в страни като Италия, които могат да разчитат на големи наличности на ресурси. Надяваме се, че тази инициатива е първата от серия подобни в Пиемонт, които да увеличат енергийното производство от възобновяеми източници, с очевидни ползи за околната среда и енергийната сигурност.”      

Enel Green Power е компания на Enel Group посветена на развитието и управлението на енергия, произведена от възобновяеми източници в Италия и по света. Тя е вторият по големина световен лидер, благодарение на енергията произведена от вода, слънце, вятър и геотермални източници, която се равнява на около 21 милиарда киловат часа. Тази енергия задоволява енергийните нужди на около 8 милиона домакинства всяка година, като избягва около 16 милиона тона емисии въглероден диоксид. Компанията разполага с около 5 900 MW инсталирана мощност и около 600 съоръжения по света с производствен микс, който включва вятър, слънце, вода, биомаса и геотермални източници.

Finpiemonte Partecipazioni е публично-частна корпорация, като региона Пиемонт е неин мажоритарен акционер. Тя работи в сферата на логистиката, възобновяемата енергия и развитието на Пиемонт. По-конкретно, дейността на Finpiemonte Partecipazioni в сектора за възобновяемата енергия е фокусирана върху намаляване на атмосферните емисии чрез развитието на фотоволтаична енергия, биогазово когенерационно производство, областно отопление и вятърна енергия.

Още новини