Начало Новини Актуално Започна преброяване на земеделските стопанства в България

Започна преброяване на земеделските стопанства в България

Актуално

Стара ЗагораВ 8 часа на 1 септември 2010 г. във всички 28 области на страната анкетьори  тръгнаха да обхождат земеделските стопанства по предварително изготвен график. Това съобщиха от отдел Агростатистика към Главна дирекция Земеделие, гори и поземлени отношения към Министерство на земеделието и храните.

Създадена е организация данните от преброяването да се обобщават веднъж  седмично, като от Областните дирекции „Земеделие и гори”, които са координатори по места на преброяването, ще се обобщава информацията за броя на обходените стопанства.
В списъците, предоставени на анкетьорите попадат около 750 000 стопанства, които отговарят на критериите за преброяване, независимо че не всички от тях са регистрирани като земеделски производители.

На преброяване подлежат стопанства, в които се стопанисва поне едно от изброените култури при следните минимални площи: 5 декара използвана земеделска площ или 3 декара обработваема земя или 5 декара естествени ливади или 1 декар овощни насаждения (чиста култура) или 1 декар лозя или 1 декар (чисти) специализирани култури (зеленчуци, хмел, тютюн, подправки, медицински и ароматни култури, цветя, декоративни растения, ягодоплодни, гъби, разсадници и др.), или 0,5 декара оранжерии.

На преброяване подлежат също и стопани, които отглеждат поне една от следните групи животни: 1 крава, или 1 биволица, или 2 говеда,  или 2 бивола, или 1 женско животно за разплод (еднокопитно), или 2 работни животни (еднокопитни),  или 5 прасета, или 1 свиня-майка, или 5 овце-майки, или 2 кози-майки, или 50 кокошки-носачки, или 100 пилета за угояване, или 10 пчелни семейства, или 10 зайкини, или 1 репродуктивно мъжко животно, използвано за естествено покриване - бик, жребец, нерез, или специални видове животни или птици - 1000 пъдпъдъка, 30 други птици и животни (пуйки, гъски, патици, щрауси, ангорски кози, ангорски зайци, норки, нутрии, буби).
На последното преброяване през 2003 година е събрана и обобщена информация за 654 808 стопанства, които са стопанисвали земеделска земя, както и за 10 740 стопанства, които не обработват никаква земя, но отглеждат животни, като общия брой на описаните стопанства е бил 665 548.

Процесът на подготовката за настоящата кампания започна още през миналата година, като анкетьорите и контрольорите преминаха през специални курсове на обучение и са подготвени да задават уточняващи въпроси, така че да облекчат процеса на събирането на първичните статистически данни.

Още новини