Начало Новини Актуално Заместник-председателят на Народното събрание Емил Христов направи обръщение към членовете на ПК по местно самоуправлени

Заместник-председателят на Народното събрание Емил Христов направи обръщение към членовете на ПК по местно самоуправление, икономическа политика и туризъм на НСОРБ

Актуално

Емил ХристовВ присъствието на заместник-председателя на 44-ото Народно събрание Емил Христов и председателя на Парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Искрен Веселинов в София започна заседанието на Постоянната комисия по местно самоуправление, икономическа политика и туризъм. Членове на експертно-консултативния орган на Сдружението са 115 представители на 85 общини. Една от важните функции на Комисията е генериране на ефективни идеи за развитие и усъвършенстване на законовата рамка на местната власт и формиране на ясна перспектива за развитие и задълбочаване на взаимодействието между институциите.

Настоящият заместник-председател на 44-ото Народно събрание Емил Христов в предходния мандат е бил председател на Постоянната комисия по местно самоуправление, икономическа политика и туризъм - един от ключовите експертно-консултативни органи на НСОРБ.

Комисията има решаващ принос за формирането на общата позиция на българските общини по важни за развитието на страната ни въпроси и за изграждането на конструктивни предложения, които намират отражение в нормативната уредба.

Имате шанса да бъдете в местното управление в труден период, когато днешните решения са решаващи за бъдещето - с тези думи г-н Емил Христов се обърна към членовете на Комисията. Той фокусира вниманието на кметовете, председатели на общински съвети и експерти от местните администрации върху два от ключовите въпроси, които са важни за ЕС днес и които имат своето национално измерение - Европа на регионите или Европа на силните държави. Дилемата повече държава или децентрализация очертава два от аспектите на задълбочена дискусия, която предстои както в обществото, така и в работата на Постоянните комисии на НСОРБ.

Заместник-председателят на Народното събрание Емил Христов обърна внимание на някои важни процеси, които формират специфичния контекст на проблема. Стратегията Европа на регионите е една от възможностите вниманието да бъде фокусирано върху проблемите и потенциала на местно и регионално ниво, но и е един от подходите на европолитиците да заобикалят националните правителства. Ние трябва да се възползваме от това, което ни предоставя като възможности концепцията за Европа на регионите - подчерта Емил Христов, но обърна внимание и на негативните прояви на сепаратизъм, които намират опасно разширяваща се подкрепа в страни като Италия, Испания и Белгия. Той припомни, че в трудни моменти, които изискват консолидация на усилията, всички очаквания се насочват към държавата и обърна внимание, че условията на стагнация, криза или пандемия откриват липсата на достатъчно ресурс, права и възможности на регионалните и местни власти за успешна намеса.

Важно е да мислим и да дебатираме за държавата в новото ѝ качество - държавата, която желаем и държавата, която можем да изградим - сподели заместник-председателят на НС Емил Христов и припомни, че правителството внимателно отваря този фундаментален дебат с навлизането на държавата в пазара на горива, с консолидирането във ВиК сектора, което предстои да бъде и законово регламентирано в този мандат. Трябва ли тези инициативи да продължат в други сектори? Има ли сектори, в които държавата трябва да си върне позициите или има задължения, от които следва да се отърси? - това са част от въпросите, върху които насочи вниманието на участниците заместник-председателят на Народното събрание Емил Христов и припомни, че в следващия програмен период предстои да преминем през тест за способността на регионално ниво да бъдат вземани ключово важните решения за развитието.

Емил Христов обърна внимание и на факта, че голяма част от общините в момента не отговарят на изискванията за самостоятелност и подчерта, че въпросът, който предшества темата за децентрализацията е въпросът за ресурсите, които притежава всяка община за да обезпечи своето нормално функциониране. Децентрализацията в управлението е един от акцентите в програмата на заседанието на ПК за местно самоуправление, икономическа политика и туризъм към НСОРБ, което продължава, се казва в информация, публикувана на сайта на Националното сдружение на общините в Република България.

Още новини