Начало Новини Актуално Заместник-министърът на енергетиката Николай Николов посети ЕЙ И ЕС Марица Изток I

Заместник-министърът на енергетиката Николай Николов посети ЕЙ И ЕС Марица Изток I

Актуално

Заместник-министърът на енергетиката Николай Николов посети ЕЙ И ЕС Марица Изток IЗаместник-министърът на енергетиката Николай Николов посети на 12 февруари 2015 г. топлоелектрическата централа ЕЙ И ЕС Марица Изток I (ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“) и се запозна на място с работата на съоръжението, което е най-модерното в Югоизточна Европа.  600-мегаватовата  ТЕЦ е разположенa в близост до град Гълъбово в Южна България.

Произвежда електричество изцяло от местни лигнитни въглища от Маришкия басейн. Инвестицията в централата е на стойност 1,2 милиарда евро, което я превръща в най-големия инвестиционен проект в страната след началото на пазарните реформи от 1989 г. Централата осигурява около 5% от инсталираната енергийна мощност на страната, подпомага местната икономика и създава над 300 работни места.

ТЕЦ “ЕЙ И ЕС Гълъбово” влезе в експлоатация през юни 2011 г. Тя е осигурява надеждна енергия в съответствие с националните разпоредби, като съчетава върховите постижения на глобалните технологии и опит с местни суровини и човешки ресурс.

Годишно ТЕЦ “ЕЙ И ЕС Гълъбово” използва средно над 5  милиона тона лигнитни въглища, което представлява между 23% и 27% от годишното производство на „Мини Марица Изток”. Този дял  също така представлява процентно броя на поддържаните от теца работни места от общия щат на мините и другите доставчици на суровини в договорни отношения с централата. Сумарно това са около 1900 работни места, или 3% от хората, заети в добивния сектор в цялата страна.
По време на посещението си, заместник-министър Николов беше придружаван от директора на дирекция „Сигурност на енергоснабдяването“ към Министерството на енергетиката Димитър Куюмджиев. Двамата обсъдиха работата на предприятието с главния търговски директор на ЕЙ И ЕС за България Иван Цанков и със заместник-директора на „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ Тодор Бележков.

Заместник-министър Николов посети и Съоръжението за депониране на отпадъци към централата, което осигурява транспортирането и депонирането на отпадъците от производствения процес на ТЕЦ “ЕЙ И ЕС Гълъбово” – дънна пепел, летяща пепел и гипс. Годишно се депонират до 1.6 млн. тона отпадъци от изгарянето на въглища и до 1.5 млн. тона гипс от десулфуризацията на димните газове.

Изграждането на съоръжението започна през 2006 г., а през 2010 г. депото беше пуснато в експлоатация. Инвестицията в него надхвърля 93 млн. евро и е изцяло финансирана от ЕЙ И ЕС. Експлоатацията му осигурява работни места на над 130 души.

ЕЙ И ЕС Гълъбово

Още новини