Начало Новини Актуално Замърсиха въздуха и на село Ръжена

Замърсиха въздуха и на село Ръжена

Актуално

От два дни с. Ръжена е единственото село в България с наднормени стойности на фини прахови частици (ФПЧ 10) в атмосферния въздух. На 6 януари т.г. станцията на РИОСВ, дислоцирана в селото, е отчела 1.35 пъти над праговите стойности на средноденонощните норми, съобщава в сайта си Изпълнителната агенция по околната среда.

Данните на РИОСВ - Стара Загора, сочат, че и вчера е имало наднормени стойности на фини прахови частици в Ръжена. Превишаването им е регистрирано в 1.00 часа и замърсяването е продължило 14 часа. В сайта на Изпълнителната агенция по околната среда се съобщава, че фините прахови частици (ФПЧ10) се изхвърлят директно в атмосферата от транспорта, енергетиката и бита (т.нар. първична емисия) или се формират в атмосферата от съдържащите се в нея метални оксиди, азотни оксиди, серен диоксид, полиароматни въглеводороди и др. За наднормените стойности на ФПЧ10 в Ръжена Изпълнителната агенция вчера съобщи, че причината е БИТОВОТО ОТОПЛЕНИЕ. Това обяснение обаче провокира въпроса защо в нито едно друго българско село не са отчетени наднормени стойности на замърсителя, който е типичен за София, Пловдив, Бургас, Русе и още няколко големи български градове. Нима останалите български села не се отопляват с твърдо гориво?
Екостанцията, замерила наднормените стойности на фини прахови частици в село Ръжена, е дислоцирана на няколко километра от полигон "Змейово". Данните за отчетените азотни оксиди от същата тази станция, както и на станцията в село Остра могила, бяха използвани като основен аргумент от Министерството на отбраната на 23 декември 2009 г., че полигонът не е източникът на обгазяванията в Стара Загора. Военното министерство обаче не отчете факта, че Автоматичната измервателна станция на РИОСВ, разположена на "Зеления клин" в Стара Загора (т.нар. Малкият боаз), регистрирала над 100 превишения на азотни оксиди през последните два месеца, се намира на приблизително същото разстояние до полигона,,както тези в Ръжена и Остра могила.

Още новини