Начало Новини Актуално Зам.-министър Николова: Местните власти в страната ще имат повече възможности за иницииране на значими за регионите инве

Зам.-министър Николова: Местните власти в страната ще имат повече възможности за иницииране на значими за регионите инвестиции

Актуално

зам.-министър НиколоваИзпълнението на оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. допринесе за увеличение от 1% на Брутния вътрешен продукт на България. Със завършването на настоящата програма - „Региони в растеж“, очакваме този процент да бъде по-голям. Това отчете заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова по време на семинар на тема „Устойчиви инвестиции в устойчиво градско развитие“. Форумът се провежда в град Осиек, Република Хърватия, и се организира от Генерална дирекция „Регионална и градска политика“ на Европейската комисия и Мрежата за градско развитие, в сътрудничество с хърватското Министерство на регионалното развитие и фондовете на ЕС и Университета в Осиек.

Заместник-регионалният министър отбеляза, че страната ни се готви усилено и за изпълнението на проекти за развитие на регионите през периода 2021-2027 г. В тази връзка България, Хърватия, Полша и Испания участват в пилотен проект за засилване на административния капацитет, изпълняван съвместно с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Според Николова подобряването на капацитета на държавните органи и местните власти, както и създаването на регионално ниво за вземане на решения, ангажирани с инициирането и избора на проекти, ще доведе до повече значими и с добавена стойност инвестиции, както и до намаляване на различията между регионите.

„Капацитетът на регионално ниво е от изключително важно значение, защото България е една от държавите в ЕС, която е с централизирано управление на всички секторни политики, включително регионалната, и предизвикателството да се делегират правомощия на регионално ниво е голямо. Сега имаме възможност чрез новите регламенти на ЕК за следващия програмен период да приложим политика, ориентирана към нуждите на регионите, чрез засилено участие на регионалните и местни власти. Те ще имат повече възможности чрез партньорства да участват в процеса за иницииране на значими за региона инвестиции, които да доведат до икономическо развитие и са ориентирани към нуждите и специфични потребности на територията“, заяви Николова.

Чрез изпълнявания съвместен проект с ОИСР, финансиран от ЕК, ще се зададе рамка за увеличаване на административния капацитет не само на Управляващия орган на програмата, но и на съществуващите междинни звена в страната, които подпомагат изпълнението й. С него ще се постави фокус върху изграждането на капацитет на регионално ниво. Вече е изготвена „пътна карта“, с която са идентифицирани заинтересованите страни относно прилагането, програмирането и изпълнението на териториалния подход за развитие.

"През следващияпрограмен период имаме намерение средствата за регионално развитие да бъдат насочени основно към изпълнението на териториален подход за въздействие. Финансирането на инвестиции в изпълнение на интегрирани стратегии за развитие ще се поеме от бъдещата оперативна програма за развитие на регионите, като се очаква и останалите оперативни програми да имат принос към изпълнението на новия подход на регионалната политика”, коментира още зам.-министър Николова.

Участие в семинара взеха и представители на общините Бургас, Благоевград, София и Варна, които представиха своите проекти за градско развитие и дискутираха възможностите за изпълнение на успешни практики, които да доведат до повишаване на стандарта и качество на живот в градските англомерации, привличането на инвеститори и възможностите за развитие на туризма. Успешни регионални политики и възможности представиха и от Националното сдружение на общините в Република България.

Още новини