Начало Новини Актуално Зам.-министър Йоцев участва в 32-ия икономически форум в Полша

Зам.-министър Йоцев участва в 32-ия икономически форум в Полша

Актуално

Основно предизвикателство пред осъществяването на цифровата трансформация в аграрния сектор са големите различия във възможностите на малките и големите стопанства, както и различната степен на дигитализация в отделните държави членки. Затова най-значимите шансове за постигане на така необходимия баланс между производство на достатъчно по количество и качество храна за потребителите и същевременно изпълнение на целите на ООН за устойчиво развитие, е свързана с ускорено и широко навлизане в земеделската практика на иновациите и цифровите технологии. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Александър Йоцев в изказването си на тема: „Иновативен агрохранителен сектор за продоволствена сигурност и защита на климата" по време на участието си в 32-рото издание на Икономическия форум, който се проведе в град Карпач, Полша.

Именно инвестирането в знания, иновации и обучение дават на земеделските производители инструментите, от които те се нуждаят, за да увеличат производителността си и да бъдат устойчиви и конкурентни, посочи заместник-министърът.

България счита, че на национално ниво в земеделието подходящ инструмент за зеления преход е увеличаването на дела на площите под биологично производство и преход към него. Съществува потенциал и за използване на инструментите и схеми за въглеродна сертификация при земеделското производство. Добра възможност за принос към този преход е подобряване устойчивостта и разнообразието на късите вериги на доставка, които имат редица социално-икономически и екологични ползи. Важен принос за засилване на интереса на земеделските производители към научните достижения и иновациите имат финансовите стимули за инвестиции в иновационни практики и технологии, заяви зам.-министър Йоцев. Той посочи, че за да се увеличи приносът на сектора към зеления преход той трябва да бъде подкрепен по системен начин за по-бързото и достъпно навлизане на биоикономиката в сектора, както и да се работи за подобрение на производствените процеси и общото управление на хранителните отпадъци за по-добра ресурсна ефективност и значително намаляване на въглеродните емисии.

Общите предизвикателства, пред които сме изправени в настоящите времена, показват необходимостта от едно още по-тясно сътрудничество и разбирателство между народите в Европа. В съвременните условия на глобализация и увеличаващо се световно население, ролята на земеделското производство като важен икономически, социален и политически фактор в областта на продоволствената сигурност е огромна и продължава да нараства, обобщи заместник-министърът.

В рамките на форума заместник-министър Йоцев се срещна с министъра на земеделието и селските райони на Република Полша Роберт Телус и министъра на земеделието и хранително-вкусовата промишленост на Република Молдова Владимир Болеа. На срещите бяха обсъдени теми от взаимен интерес във връзка със сътрудничеството в областта на земеделието и храните.

Икономическият форум е най-голямата и важна икономическа платформа в Централна и Източна Европа за обмен на мнения и идеи по най-наболелите за региона икономически и политически теми. През тази година форумът премина под наслов „Нови ценности за Стария континент – Европа на прага на промяната“ с над 300 събития в съпътстващата програма с участието на лидери от политиката, икономиката, местната власт, науката и културата от над 60 държави. Последно участие на България в престижния форум е бил през 2019 г.

Още новини