Начало Новини Актуално Законодателни промени спират бонусите

Законодателни промени спират бонусите

Актуално

Министерски съвет

Правителството прие решение за предприемане на мерки за промени в законодателството, които да отменят възможностите за изплащане на възнаграждения на министри и областни управители, техните заместници, началниците на политически кабинети и парламентарни секретари за участието им като представители на държавата в съвети, комитети, комисии, работни или експертни групи, органи на управление или контрол на фондове, сметки и др. подобни, които не са юридически лица.

Целта е да се отговори на обществените изисквания за повече публичност, прозрачност и ефикасност в дейността на публичния сектор, съобщиха от Правителствената пресслужба.

Съществената част от реформата, отнасяща се до заплащането на държавните служители, ще бъде осъществена след приемането от Народното събрание на внесения от Министерския съвет през ноември м. г. законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния служител и свързаните с него закони.

В същото време, извън обсега на предложените досега реформи остават получаваните възнаграждения за участие в съвети, комитети, комисии, работни или експертни групи, органи на управление или контрол на фондове, сметки и други подобни, които не са юридически лица. Получаването на тези възнаграждения е предвидено изрично или е допуснато по силата на специални закони и/или подзаконови нормативни актове.

Днешното решение предвижда те да спрат да бъдат изплащани в периода до влизането в сила на съответните нормативни промени. Очаква се тези мерки да имат допълнителен ефект и заедно с предложените вече от МС промени в Закона за държавния служител и в други закони да допринесат за въвеждането на един по-прозрачен и по-ефикасен модел на възнаграждения в публичния сектор.

Още новини