Начало Новини Актуално Законът за услугите предвижда създаването на единно звено за контакт

Законът за услугите предвижда създаването на единно звено за контакт

Актуално

Единно звено за контакт ще обслужва доставчиците на услуги. Това става възможно със Закона за дейностите по предоставяне на услуги, който бе гласуван единодушно на второ четене от парламента днес. Функциите на звеното  ще изпълнява националният портал на електронното правителство за предоставяне на административни услуги за гражданите и бизнеса, регламентиран в Закона за електронно управление.

Чрез единното звено за контакт доставчиците на услуги ще могат по електронен път да съберат цялата необходима информация и да приключат всички административни процедури, свързани със стартирането и упражняването на дейността им, съобщиха от пресцентъра на икономическото министерство.
Установяването на изцяло функциониращи и оперативно съвместими процедури по електронен път е ключов елемент за постигане на една от основните цели в работата на МИЕТ – опростяване на бизнес средата. Процедурите, извършвани по електронен път, ще допринесат за осъвременяването на публичната администрация и за значителното намаляване на условията за корупция в страната.
Законът за дейностите по предоставяне на услуги е разработен в съответствие с разпоредбите на Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. Чрез него България изпълнява задълженията си по въвеждане на Директивата в националното законодателство.
Европейската директива за предоставяне на услуги в рамките на единния вътрешен пазар гарантира правата на доставчиците и получателите и улеснява упражняването на дейности по предоставяне на услуги. Във връзка със свободното предоставяне на услуги законопроектът посочва изискванията, които не могат да бъдат налагани на доставчиците на услуги. Те от своя страна са задължени да предоставят на потребителите най-бързата и точна информация за стойността и обхвата на услугите.
Законът регламентира и правилата за работа на националните компетентни органи с информационната система за вътрешния пазар, разработена от Европейската комисия. Това е многоезична електронна система, която ще улесни обмена на данни и сътрудничеството между държавите членки.
Досега 11 държави от ЕС-27 са приели закон за услугите. Това са Дания, Румъния, Чехия, Унгария, Швеция, Холандия, Испания, Естония, Малта, Литва и Финландия.

Още новини