Начало Новини Актуално Заключителна пресконференция за изпълнението на проекта за новите 33 екологични автобуси

Заключителна пресконференция за изпълнението на проекта за новите 33 екологични автобуси

Актуално

На 21 септември, от 10.30 часа в базата на „Тролейбусни и автобусни превози" ЕООД ще се проведе заключителна пресконференция за представяне на резултатите от изпълнението на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна помощ № от ИСУН 2020 № BG16M1OP002-5.004-0002 „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в град Стара Загора, финансирани по Оперативна програма „Околна среда" 2014-2020.

Основни дейности, изпълнени по проекта са доставка на 33 нови 12-метрови електрически автобуси и допълнително оборудване към тях за нуждите на обществения транспорт в Стара Загора, както и проектиране и изграждане на две комплектни трансформаторни станции за захранване на зарядните станции и проектиране и изграждане на кабелни трасета до тях. Целта му е създаване на по-ефективен, интегриран и бърз градски транспорт с по-малко потребление на енергия, изграждане на по-достъпна вторична инфраструктура на обществените транспортни мрежи и въвеждане на природосъобразни видове градски транспорт.

Стойността му е  53 759 143,98 лв., от които безвъзмездната финансова помощ са 44 897 786,65 лв.

Срокът на договора е 47 месеца.

Още новини