Начало Новини Актуално Загорка АД подкрепи 6 проекта със 73 000 лева

Загорка АД подкрепи 6 проекта със 73 000 лева

Актуално

Загорка АД 6 проекта 73 000 леваЗагорка АД обяви печелившите проекти в дарителския конкурс Загорка Зелен Фонд. Общата стойност на даренията е 73 019 лева. Компанията финансира 6 проекта за опазване на околната среда с насоченост: Зелени градоустройствени елементи и Природосъобразно използване на ресурсите. На церемония в пивоварна Загорка бяха обявени победителите в конкурса.

Представители на комисията по оценка на проектите връчиха даренията на отличените организации.

Печелившите проекти са:

  • Иновативно представяне на екологични теми в музейна среда на сдружение Приятели на музея – Русе, с дарение 11 194 лева.
  • ЗаГорска медия, на сдружение Трансформатори, с дарение 11 800 лева.
  • ВелоЗагора – зелено пътуване (Начинът ни на придвижване променя начина на мислене) на организация Българско общество за образование и култура с дарение 11 650 лева.
  • Рециклираща Арт Творилница на СНЦ Сдружение за съвременно изкуство и култура – Различният поглед, с дарение 8 285 лева.
  • Опознай Аязмото, за да го опазиш на СНЦ Спортен клуб Сърнена гора – А2, с дарение 13 500 лева.
  • Изграждане на велоалеи и беседка в спортен комплекс Ракета – с. Богомилово на СНЦ СК Ракета, с дарение 16 590 лева.

Трети пореден път компанията ни ще инвестира в реализацията на зелени проекти, определени на конкурсен принцип, които ще подпомогнат развитието на местната общност и ще окажат влияние върху жителите на региона. Днешната церемония е още по-специална за нас, не само защото през 2013 кампанията протече под ново име – Загорка Зелен Фонд, а и защото за първи път връчваме дарителските чекове като носители на наградата за Зелен бизнес на МОСВ, част от програмата Зелена България. Този приз ни дава увереност, че сме на прав път, а инициативата Загорка Зелен Фонд е един от начините да създаваме по-добро бъдеще за поколенията след нас. Коментира по време на церемонията изпълнителният директор на Загорка АД Николай Младенов.

Оценката на проектите и изборът на победителите бе направен от жури в състав: Николай Младенов, Невен Маджаров, Нина Владимирова (от Загорка АД), Емил Христов – председател на Общински съвет - Стара Загора, арх. Петър Киряков, член на Управителния съвет на Камарата на архитектите в България, Тодор Бургуджиев, председател на ЕКОПАК, Елена Стоева, председател на УС на Зелени Балкани – Стара Загора, Евгения Друмева – гл. редактор на vesti.bg, Асен Ненов – независим експерт и eколог и Ива Дойчинова – журналист, радио и телевизионен водещ.

Новото тази година в конкурса бе, че компанията даде възможност към оценката на журито да се прибави и гласът на обществеността – това се случи посредством публично гласуване на сайта на Загорка АД, което протече до 14.06.2013 г. Така освен фаворитите на журито, финансиране получиха и два от проектите с най-много гласове, събрани от обществеността. Това са Опознай Аязмото, за да го опазиш, събрал 763 гласа и Изграждане на велоалеи и беседка в спортен комплекс Ракета – с. Богомилово, събрал 722 гласа.

С официалното връчване на даренията започва да тече и периодът за реализация на проектите, които трябва да бъдат завършени преди края на месец ноември 2013 г. Партньор в провеждането на инициативата е Обществен Дарителски Фонд – Стара Загора, които ще съблюдават за правилното изпълнение на всички дейности.

***
Програмата се реализира с медийната подкрепа на vesti.bg, в партньорство с Обществен Дарителски Фонд – Стара Загора и съдействието на информационния портал за неправителствените организации в България: ngobg.info.

Николай Младенов, изпълнителен директор на компания Загорка, връчва дарението от Загорка Зелен Фонд на Красимира Чахова за проекта Изграждане на велоалеи и беседка в спортен комплекс Ракета – с. Богомиловолева

Всички наградени в конкурса Загорка Зелен Фонд

Евелина Обретенова, директор обслужване на клиенти в ЕКОПАК (в средата) връчва дарението от Загорка Зелен Фонд на представител на Сдружение за съвременно изкуство и култура – Различният поглед

Емил Христов, председател на Общински Съвет Стара Загора (вляво) връчва дарението от Загорка Зелен Фонд на представител на Спортен клуб Сърнена гора

арх. Петър Киряков, член на УС на КАБ,(вдясно) връчва дарението от Загорка Зелен Фонд на представител на сдружение Трансформатори

Евгения Друмева, главен редактор на vesti.bg (вляво) връчва дарението от Загорка Зелен Фонд на представител на сдружение Приятели на музея – Русе

Елена Стоева, председател на УС на лева.Зелени Балкани – Стара Загора (вляво) връчва дарението от Загорка Зелен Фонд на представител на организация Българско общество за образование и култура

Още новини